Публикация

Вдигат заплатите на медицинските сестри

Вдигат заплатите на медицинските сестри

Правителството отпусна 50 млн. лева за увеличение на възнагражденията на медицинските сестри и другите специалисти по здравни грижи.

Средствата ще отидат в бюджета на здравното министерство

за да се достигне минималната начална заплата, записана в Колективния трудов договор, от 950 лева.

С отпуснатите от правителството до 50 млн. лв. допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването ще се създадат предпоставки да бъде оценен по достойнство трудът на медицинския персонал, в това число и на професионалистите по здравни грижи. Целта е да бъде гарантиран равнопоставеният достъп на гражданите до медицинска помощ, а лечебните заведения да осъществяват медицинска дейност в съответствие с потребностите на населението и съобразно правилата за добра медицинска практика, заяви здравният министър Кирил Ананиев след заседанието на кабинета.

„Хората, които работят в системата на здравеопазването, са нашите лечители – тези, които се грижат за нашето здраве, и за да ги запазим сега и тук, в нашата страна, те заслужават да получат признанието на българското общество и на всички нас като потенциални техни пациенти“, изтъкна министър Ананиев.

 

Той припомни, че е направен

задълбочен анализ на формирането и разпределението на разходите в лечебните заведения

по икономически показатели, който показва наличието на сериозни деформации, в това число и при разпределението на разходите за персонал.

 

„Отпуснатите днес от правителството средства ми дават реална възможност да финализирам работата по методиката за формиране разпределение на разходите за персонал. По този начин, от една страна, ще се повиши ефективността на разходването на средствата в болниците, а от друга страна ще бъде осигурена възможност за увеличаване на работните заплати на медицинския персонал“, посочи здравният министър.

 

До 15 май министерството ще представи пред асоциацията на професионалистите по здравни грижи и медицинските специалисти, които участваха в протестите, окончателния вариант на методиката.

 

„Това вече ще означава, че имаме реалното разпределение на ресурса по отделни лечебни заведения, останалото вече е въпрос на прилагане от страна на ръководствата на съответните лечебни заведения“, обясни министър Ананиев.

 

От думите му стана ясно, че една от основните причини за днешното решение на Министерския съвет е демографският проблем в страната, както и наличието на региони, в които достъпът до здравеопазване е затруднен заради отдалеченост, високо планинско разположение или трудна достъпност.

 

Кирил Ананиев обърна внимание, че Министерството на здравеопазването си е поставило за цел да създаде необходимите условия, при които да работят медиците, както и да подобри организацията по професионалната им квалификация и преквалификация, така че да отговаря на европейските практики.

Премиерът Бойко Борисов поиска контрол и парите да стигнат до специалистите

Да не стане така, както имаше сигнали, в някои болници докторите да си ги раздадат за ДМС-та и да не стигнат до сестрите. Това, което поехме като ангажимент - на фиша, това да е минималната цена. И особено за тези болници, които са труднодостъпни. Не могат по клинични пътеки да наберат достатъчно клиенти, там, където болниците са натоварени, просто, за да можем да запазим тези работни места на медицински сестри и др., уточни министър-председателят.

Коментари

Явно трябват промени, дано така спокойствието и увереността в собствените сили да се позакрепят и нови хоризонти се разкрият - като курсове за надквалификационно обучение ,вкл и на чужди езици напр, връзки с обществеността по национални и международни форуми и конференции. 

Пожелавам успех - както на управниците, така и на изпълнителите в нелеката програма на Здравеопазването. 

Анонимен
12 апр 2019 10:56

950 лева е същинско унижение! Минимум 2000 лева и то чисто трябва най-малкото заради отговорността и сложността на този труд. И поради това, че трябва справедливост - служители в други далеч "по-безотговорни" длъжности от други сфери и професии получават вече доста над 2000 лева чисто.

Имате право в частта - съпоставимост с други професии, но както знаем драстичните промени водят до главоломни резултати - дано последните са само в позитивна светлина! 

Ще следим всички зорко ситуацията и мнението на всички ни не само ще бъде изискано публично, но дано и ново "поколение" дебати да възникват - с цел подобряване на критериите за медицински труд и успешност. 

Анонимен
17 апр 2019 14:12

А нямам ли право в частта за чистото заплащане? Още повече, че не съм чул медицинските сестри да се ползват от облагите, които лекарите имат, което все пак добавя още и то не малко стойност към доходите им... Знаете за кои облаги говоря и откъде идват най-вече те...