Публикация

Fever of Unknown Origin and Q-fever: a Case Series in a Bulgarian Hospital

Fever of Unknown Origin and Q-fever: a Case Series in a Bulgarian Hospital

Baymakova M, Popov GT, Andonova R, Kovaleva V, Dikov I, Plochev K. Fever of unknown origin and Q-fever: a case series in a Bulgarian hospital. Caspian J Intern Med 2019; 10(1): 102-106.

 

https://doi.org/10.22088/cjim.10.1.102

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

10 април 2019

 

Прикачени файлове

pdf
Caspian J Intern Med 2019; 10(1): 102-106

Коментари