Публикация

Приета е на първо четене актуализацията на бюджета на НЗОК

Народното събрание прие на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на НЗОК за 2010 г. със 106 гласа „за”, 17 „против” и 2 „въздържали се”.


В проекта се залага увеличение на приходите на касата с 53 млн. лв., от които 40 млн. ще дойдат от здравни вноски и 13 млн. – като трансфер от здравното министерство.

Разходната част на НЗОК се завишава с 220 млн. лв., от които 178 млн. са предвидени за болнична помощ, 27 млн. – за лекарства, 13 млн. – за компенсиране на по-ниската потребителска такса на пенсионерите, а 2 млн. лв. ще се използват за непредвидени и неотложни разходи.

С промяната в приходната и разходната част салдото по бюджета на НЗОК за 2010 г. ще се намали със 167 млн. лв.

Целта на промените на Закона за бюджета на НЗОК за 2010 г. е да се осигурят допълнителни средства за реализиране на здравноосигурителни плащания, посочва в мотивите си Министерският съвет.

Така ще се гарантира качествено лечение на пациентите, финансова стабилност за системата и сигурност за изпълнителите на медицинска помощ.

Коментари