Публикация

Списание "Здравна политика и мениджмънт", бр. 1, 2019 г.

Списание "Здравна политика и мениджмънт", бр. 1, 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Дискусионен клуб

Икономически и организационни проблеми на здравната система - анализ на състоянието през последните десет години (2008-2017). Григор Димитров

 

Собствени проучвания и анализи

1.    Изследване на възприемането на глобалните рискове за сигурността и общественото здраве от студентите по медицина. Л. Монов, Ан. Велкова

2.    Комукационната функция и комуникационна култура на медицинските сестри като основна предпоставка за предоставяне на качествени сестрински грижи в неврологичната болнична помощ. В. Атанасова, Л. Георгиева

3.    Потребностите на студентите – бъдещи лекари за усъвършенстване на езиковите им комуникативни компетентности. К. Стоянова, П. Балканска, Е. Иванов, А. Воденичарова

4.    Доверието към акушерската професия. Л. Перусанова, Ан. Рашева, Д. Сиджимова

5.    Трудовомедицински характеристики при ИТ специалисти. Хр. Велчева, К. Любомирова, Т. Кундуржиев

6.    Наемането на работа на мигранти в Република България – предизвикателства и перспективи. М. Худякова, К. Любомирова, Н. Цачева

7.    Информиран избор при консумацията на хранителни добавки. С. Славчев

 

Научни обзори, съобщения, реферати

1.    Подходи за ефективен мениджмънт на времето. Б. Борисова

2.    Морални отговорности на медицинските професионалисти и Бърнаут синдром. К. Пейчева

 

Новини и събития

1.    Предложение за високо отличие за проф. Ц. Воденичаров

2.    Клипинг

3.    Предстоящи през 2019 г. международни и национални научни конференции на здравна тематика

4.    Награди на сп. Здравна политика и мениджмънт за 2018 г.

5.    Дипломиране на абсолвентите от Випуск 2018 г. от МК „Й. Филаретова“, МУ-София

6.    Проект „Епсилон“ на Факултет по обществено здраве, МУ-София

7.    Публична лекция на Вицепрезидента на Република България Илияна Йотова на тема „Общественото здраве през призмата на европейските ценности“

8.    Почетно звание Доктор Хонорис Кауза на МУ-София за г-жа Йорданка Фандъкова - Кмет на гр. София

9.  70-та годишнина на проф. Воденичаров

 

В близък план

Д-р Цветомир Димитров

Коментари