Публикация

Симпозиум по ендоурология събира в София водещи специалисти

Симпозиум по ендоурология събира в София водещи специалисти

На 12 април 2019 г. (петък) от 08:00 часа в зала 6 на НДК ще бъде открит 10-ият Симпозиум „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”.

Двудневният форум е организиран от Военномедицинската академия

Катедрата по урология и нефрология на ВМА и Българското дружество по ендоурология и екстракорпорална литотрипсия, с подкрепата на Секцията по уролитиаза (EULIS) на Европейската асоциация по урология (EAU), Международния алианс по уролитиаза (IAU), South-Eastern European Group for Urolithiasis Research (SEGUR).

Научната програма акцентира върху съвременните тенденции в ендоурологията и минимално инвазивната хирургия

при диагностиката и лечението на урологичните заболявания, представени чрез „State-of-the-art”лекции и дебати от водещи международни експерти, „Live surgery” сесии с демонстрация в реално време на съвременни минимално-инвазивни ендоурологични операции и „Hands-on-training” сесии за усъвършенстване на хирургичните умения и запознаване с възможностите на съвременните ендоскопи, енергийни източници и консумативи.

Участниците ще имат възможността да представят собствените си резултати

в областта на ендоурологията и минимално инвазивната хирургия по време на модерираната постерна и видеосесия.

 

Подробности за конгреса - вижте тук

Коментари