Публикация

Проф. Борисова: РИОКОЗ и РЦЗ трябва да се обединят

Министърът на здравеопазването Анна-Мария Борисова заяви, че е необходимо да се обединят РИОКОЗ и РЦЗ. Това ще бъде от полза за оптимизирането на структурата и работата им.


Необходимото преструктуриране ще стане през есента, най-вероятно през октомври, тъй като в момента се работи по Закона за здравето, в който е законовата обосновка на този процес, обясни Борисова. До края на септември той би трябвало да бъде приет.

Част от състава на РИОКОЗ ще влезе в бъдещата Агенция по храните, заедно с експерти от земеделското министерство. Друга част от състава на РИОКОЗ ще се обедини с експерти от районните центрове по здравеопазване в една обща оптимизирана структура.

Коментари