Публикация

МЗ ще контролира въздействието на йодираната сол върху здравето

Министерството на здравеопазването ще провежда изследвания за въздействието на йодираната сол върху здравето на населението, съобщи правителствената информационна служба.


Правителството прие промени в Наредбата за изискванията към състава и характеристиките на солта за хранителни цели.

С новия документ се допълват контролните функции на Министерството на здравеопазването. В задълженията му се включва изискването да упражнява контрол по въздействието на йодираната сол върху здравето на населението, което е в съответствие с препоръките на Световната здравна организация за намаляване ежедневния прием на сол.

Съответства и на препоръките на Международния комитет за контрол на йоддефицитните заболявания за осигуряване на адекватен и безопасен ежедневен прием на йод от населението с йодирана сол.

За недопускане на нов взрив на йоддефицитни заболявания, както и на заболявания, свързани със свръхприем на йод, е необходим ефективен контрол на въздействието на йодираната сол върху здравето на населението чрез изследване на рискови групи (деца, бременни и кърмещи жени) на всеки 4 години.

Предвижда се първите изследвания за въздействието на йодираната сол върху йоддефицитните заболявания и нарушения да бъдат  извършени  през 2012 г. Необходимите средства за това ще бъдат включени в бюджета на МЗ за съответната година.

С използването на йодирана сол България постигна успех в елиминирането на йоддефицитните заболявания, като от 23% през 90-те години на миналия век те спаднаха до 2,8%, което е под равнището на значимост за общественото здраве.

Този успех е оценен високо и през 2007 г. нашата страна беше сертифицирана официално с писмо на четири международни организации  -  Мрежата за устойчиво елиминиране на йодния дефицит, Международния комитет за контрол на йоддефицитните заболявания, УНИЦЕФ и Регионалния офис на СЗО -  като страна, елиминирала йодния дефицит и йоддефицитните заболявания като здравно-социален проблем.

Коментари