Публикация

Приложение на ендоскопската синус хирургия при лечение на орбитални усложнения от пансинуит

Приложение на ендоскопската синус хирургия при лечение на орбитални усложнения от пансинуит

Презентация

IV Национална Педиатрична Конференция, Несебър

13.04.2019

Прикачени файлове

Приложение на ендоскопската синус ...

Коментари