Публикация

Oт Нобеловата награда до втората противоракова ваксина

Oт  Нобеловата награда до втората противоракова ваксина

Установяване на причинната връзка между човешките папиломавируси (HPV) и цeрвикалния карцином е едно от най-важните научни събития през последните 30 години. Откритието на германеца zur Hausen и кол. (1), че HPV са основни причинители на цервикалния карцином, по-късно се потвърждава от редица изследвания. Техният резултат кулминира в разработване на HPV ваксина, която се явява втората противоракова. HPV се асоциира и с други карциноми – аногенитални, орoфарингеални и кожни при мъже и жени.

 

Цервикалният карцином заема трето място сред неоплазмите при жените в световен мащаб, като за 2012 г. са съобщени 530 000 случая, от които 275 000 смъртни, като се очаква да се увеличават. Повече от 80% от тях са в развиващите се страни (2, 3). Около 5% от всички карциноми по света се свързват с HPV. Откриване на вирусната етиология на карцинома дава възможност и за въвеждане на по-чувствителен скриниращ тест – молекулно-биологичен.

 

През 2008 г. за заслугата си zur Hausen е удостоен с Нобелова награда за медицина и/или физиология, а през 2017 г. наградата Lasker-DeBakey е присъдена на американците John T. Schiller и Douglas R. Lowy за големия им принос в разработване на ваксината (4).

 

Статията е публикувана в Сборник научни съобщения ''Наука и младост 2018'', издаден от Медицински университет-Пловдив.

 

/Пълният текст ще намерите в прикачения файл/

Прикачени файлове

doc

Коментари