Публикация

Ставната ехография е водещ метод за ранна диагностика на ревматични заболявания

Ставната ехография е водещ метод за ранна диагностика на ревматични заболявания

Ставната ехография е най-съвременното образно изследване в ревматологията, което превъзхожда другите като диагностична стойност, достъпност, цена и безопасност за пациента.

 

Около това становище се обединиха участниците в Международната обучителна среща по мускулно-скелетна ултрасонография, която се проведе през уикенда в Пловдив.
Тя обедини лекари от 15 европейски страни в желанието им да придобият по-добър научен и практически опит в прилагането на този метод, и да го популяризират в своите държави.

Демонстрации и курсове „на живо“ съпътстваха лекционната програма

Организатори са МУ-Пловдив, Университетска болница „Каспела“ и Българската асоциация по мускулно-скелетна ултрасонография (БАМСУ). За пета поредна година Пловдив е Европейски обучителен център в тази дисциплина.

Наша мисия е да обучим повече специалисти да прилагат ставната ехография, тъй като методът е с много висока диагностична стойност, евтин е, бързо се извършва, може да се извърши от самия ревматолог, не са необходими допълнителни структури с лаборанти, скъпа апаратура, няма рентгеново облъчване. Ехографията показва възпалителните процеси в ставите, години преди те да се видят на рентген. Това е от изключителна важност за ранна диагностика, ранно започване на лечение и проследяване на ефекта от лечението

- подчерта проф. д-р Анастас Баталов, председател на БАМСУ, ръководител на Клиниката по ревматология към УМБАЛ „Каспела“ и ръководител Катедра на МУ-Пловдив.

 

проф. Анастас Баталов
Проф. Анастас Баталов

 

 

Той допълни, че

Пловдив е един от европейските центрове за обучение на ревматолози по мускулно-скелетна ултрасонография

а само преди няколко дни Медицинският университет е закупил ехографска апаратура, каквато имат единици болници в Европа.

Ако мога да кажа образно - това е ролс-ройсът на ехографите. В България няма подобна апаратура и се радвам, че можем да я демонстрираме пред чуждестранните участници, добави той.

Неговите асистенти д-р Росица Каралилова, дм, и д-р Пламен Тодоров, дм, също са сертифицирани европейски лектори и треньори по ултрасонография. Те изнесоха лекции заедно с професори от три европейски страни и активно участваха в демонстрациите и в подготовката на събитието.

 

Коментари