Публикация

Частните болници: Проблемите не се решават с хаотични действия

Частните болници: Проблемите не се решават с хаотични действия

Националното сдружение на частните болници призова Министерството на здравеопазването да даде път на истинските реформи в сектора, а

Министерският съвет да спре с бюджетните еквилибристики

Макар и несъгласни с някои от обявените искания, от организацията смятат, че протестът на медицинските сестри, акушерки, фелдшери и лекарски асистенти, физиотерапевти и рехабилитатори има своите законни основания.

 

Едновременно с това

изразяват подкрепа и на заявената от ръководството на БЛС позиция

 

по повод на решението на правителството да отговори на тези искания, като субсидира държавните и общинските болници с 50 млн. лева. Отправят и няколко въпроса към министър-председателя.

 

Публикуваме декларацията на Националното сдружение на частните болници без редакторска намеса.

 

Декларация

 

Националното сдружение на частните болници с тревога следи нарастващото напрежение и противопоставяне в сферата на здравеопазването през последните седмици. Това пряко рефлектира върху работата ни и неизбежно се отразява негативно на качеството на оказваната медицинска помощ.

 

Макар да не сме съгласни с някои от обявените искания, смятаме, че протестът на медицинските сестри, акушерки, фелдшери и лекарски асистенти, физиотерапевти и рехабилитатори има своите законни основания.

 

Едновременно с това изразяваме подкрепа и на заявената от ръководството на БЛС позиция по повод на решението на правителството да отговори на тези искания, като субсидира държавните и общински болници с 50 милиона лева.

 

В тази връзка задаваме и следните въпроси към министър-председателя:
Ако с тази субсидия се увеличат еднократно заплатите на работещите в държавните и общинските болници медицински сестри, то какво ще стане със заплатите на хилядите медицински специалисти, работещи в извънболнични или частни лечебни заведения?

Не нарушава ли правителството Конституцията и законите на страната

като третира нееднакво медицинските специалисти, разпределяйки целево държавни средства само за една група от тях, работещи само в един сектор на здравеопазването и то с определена форма на собственост?

 

Не се ли нарушават по този начин и европейски директиви, които забраняват държавното подпомагане на търговски дружества?

 

Финансирането на системата на здравеопазването по сега действащия здравноосигурителен модел у нас се осъществява чрез задължителни здравноосигурителни вноски и средства от държавния бюджет, подробно разписани в ежегодно приемания от Народното събрание Закон за бюджета на НЗОК. Този закон и системата на заплащане на медицинските и дентални дейности, произтичаща от ЗЗО и НРД, са основата и източникът на заплащането и на труда на медицинските специалисти. Всяка хаотична намеса в тях води само до едно - дискриминация, вътрешно противопоставяне и нестабилност.

Съществуващите днес диспропорции в заплащането на труда на лекарите и медицинските специалисти

което в много случаи може да се определи и като мизерно, не може де се преодолее с подобни еднократни действия. То е следствие от продължилото твърде дълго отсъствие на смислени реформи в системата на здравеопазването.

 

Ние се включихме активно и с големи надежди в инициираните дискусии за изграждане на нов модел на здравно осигуряване, който да осигури достатъчно средства за функционирането му и правилното им разпределяне, да постави пациента в центъра на системата, да премахне всякакви монополи и осигури условия за стимулиране на честната конкуренция. Това според нас е и единствено верният път и за постигането на достойно и справедливо заплащане на медицинските специалисти според труда и квалификацията им, а не според това в какъв вид лечебно заведение работят и кой е собственикът.

 

Вместо това,

получихме нови лимити – на средствата, на леглата, на лекарствата, забрана за разкриване на нови болници и структури

на нови дейности и пр. Вместо очакваната реформа правителството обяви субсидия за общинските болници. А сега - само месец по-късно - субсидия и за медицинските сестри. А утре - субсидия за кого и докога? Това ли е пътят за оздравяване на здравеопазването ни?

 

Хаотичните действия не решават проблемите, а само ги задълбочават.
Призоваваме Министерския съвет да спре с бюджетните еквилибристики, а Министерството на здравеопазването да даде път на истинските реформи. Всяко отлагане ще струва скъпо на всеки от нас и на цялото общество.

Коментари

Частните болници трябва малко да бъдат по скромни ,защото това ,което те си позволяват   да скриват приходите, си да си поставят цени на услугите  каквито си искат,да заплащат труда на персонала  така както им изнася , да не спазват кодекса на труда  в държавните болници това не може да стане!!Друго много съществено е ,че частната болница  може да си  позволи и да не приеме тежко болен пациент ,за разлика от държавната .Трябва най после да се спре размножаването на тези перачници на пари,където основната идея е да се изкарват пари много често за сметка на истинската медицина!!А на всичкото отгоре вече ги кръщават и университетски ,където и хал хабер си нямат от академизъм и обучение на млади колеги!

Би било, наистина, несправедливо и правно неоснователно да се "спонсорират" от държавата България болниците с принципали дърважни или общински институции, но в тях е забранено допълнителното доплащане от страна на търсещите здравни услуги, при наличие на недофинансирането им от НЗОК. За разлика от тях частните здравни "заведения", разполагайки с неясни ресурси, се дофинансират, както от НЗОК, така също и от други фондове. Благадарение на по-големите финансови инструменти, могат да си позволят привлекателни финансови пера за привличане на медицински кадри. В подкрепа, обаче, на това раздвоение стоят Българската конституция, десните партии, НПО-та и др. Така че, мили менажери на частни болници - премълчете този път!