Публикация

Лечението на спинална мускулна атрофия със Спинраза ще се провежда в 4 болници

Лечението на спинална мускулна атрофия със Спинраза ще се провежда в 4 болници

Министерството на здравеопазването е създало възможност за финансиране и провеждането на терапия на децата със спинална мускулна атрофия. Медикаментът Спинраза може да бъде заплащан и закупуван по ред, утвърден със заповед на здравния министър.

 

Това информира здравното ведомство, като уточнява, че

невролози от четири лечебни заведения са преминали необходимото за прилагането на медикамента обучение

Когато дете, нуждаещо се от спинраза, получи решение от Специализираната комисия към НЗОК и заповед за финансиране, подписана от управителя на касата,

 

родителите трябва да изберат един от следните центрове:

 

Кога и къде да бъде проведено лечението избират самите родителите

Компанията ТП Евофарм, представител за България на фармацевтичната компания Biogen, притежател на разрешението за употреба на визирания лекарствен продукт, която доставя спинраза у нас, е декларирала, че може своевременно да осигурява медикамента, посочват от МЗ.

 

По информация, предоставена на ведомството от Евофарм, на 21.03.2019 г. у нас е бил осъществен внос на лекарствения продукт Spinraza 12 mg (5ml) x 1 в България. Флаконите са налични в склад на оторизирания от ПРУ търговец на едро.

В клинична пътека №60 в НРД е включена спиналната мускулна атрофия

Съществува и терапевтична процедура с код 9920, по линия на която могат да бъдат направени инфузиите/вливанията на лекарството спинраза, и също да бъдат отчетени към НЗОК.
Предстои внасянето на предложение в Надзорния съвет на НЗОК, чрез което да се позволи на лечебните заведения, които прилагат терапията на деца със спиналната мускулна атрофия, да ги приемат до 3 пъти месечно по клинична пътека №60, допълват от министерството.

 

 

Коментари