Публикация

МЗ предлага нови правила за биологичните терапии

МЗ предлага нови правила за биологичните терапии

Министерството на здравеопазването предлага нови правила, с които на година здравната каса ще спестява до 780 хил. лв. при лечението с биологични терапии.

 

На сайта на ведомството е качен за обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

 

„В условията на обществено известен недостиг на бюджетни средства като резултат на непрекъснато увеличаващ се ръст на лекарство-потреблението, предлаганите изменения имат характер на

дългосрочна мярка за ограничаване на разходите на НЗОК

за лекарствени продукти“, се посочва в мотивите към документа.

 

С проекта се въвежда възможност при издаване на протоколи (за скъпоструващи лекарствени продукти, при които се извършва експертиза по чл. 78, т. 2 от Закона за здравното осигуряване)

да може да се предписва лекарственият продукт/лекарствената терапия с най-голяма разходна ефективност за НЗОК

когато в конкретния случай са налице терапевтични алтернативи.

 

„Въвеждането на горепосочената възможност няма да доведе до финансова тежест, респективно до допълнителна финансова тежест за здравноосигурените, тъй като предписването на терапията, която е най-разходно ефективна за НЗОК, не води до доплащане, респективно до увеличаване на доплащането от страна на пациента.

Предлаганата промяна няма да наруши и правото на пациента на подходящо с оглед здравословното му състояние и развитието на болестта лечение

тъй като с въвеждането й се гарантира еквивалентност на терапевтичния ефект“, изтъкват от МЗ.

 

Прогнозният размер на спестяване на публични средства за една година за нови болни (здравноосигурени лица, обърнали се за заплащане на терапията към НЗОК за първи път) на лечение, предписвано с протоколи за лечение с биологична терапия на гастроентерологични, ревматологични и кожни заболявания, при които е назначен лекарствен продукт/терапевтичен курс с най-голяма разходна ефективност (най-доброто съотношение между постигане на терапевтичен резултат и разходване на средства от бюджета на НЗОК) e 780 000 лв.

С промените се удължава максималният срок на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение до 365 календарни дни

Период на обществената консултация: 19.04.2019 г. до 18.05.2019 г.

 

С проекта и мотивите към него можете да се запознаете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари