Публикация

Пациентски организации срещу проектонаредба

Проектонаредбата за признаване на организациите за защита правата в здравеопазването за представителни организации е в противоречие с други действащи закони и права гарантирани от Конституцията на Република България.


Условията, които проектонаредбата налага, в голяма степен прави съществуването на тези организации невъзможно, поради факта, че те не получават държавно финансиране, за да поддържат минимум 28 областни структури по смисъла на проектонаредбата.

Това е становището на Федерация „Български пациентски форум” адресирано до министъра на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова и премиерът Бойко Борисов.

Според организацията проектонаредбата е дискриминационна и с цел да се лиши обществото от прозрачност в политиката на МЗ, което бе и личната воля на министър-председателя г-н Бойко Борисов на срещата от 30.06.2010 г. в МС.

Коментари