Публикация

Иновативен метод за диагностика на заболяване на млечната жлеза

Иновативен метод за диагностика на заболяване на млечната жлеза

 Ултразвуковата еластография е въведена като допълнителен метод за подобряване охарактеризирането на лезиите. Изследването започва с високочестотен ултразвуков преглед в В-режим на сканиране и след това се прилага еластографията, когато е клинично необходимо да се разграничат съмнителни за злокачественост лезии, което подобрява точността на BI-RADS класифицирането.

Еластографията чрез компресия се основава на прилагането на лек натиск на гърдата и на измерването на ефекта форма-деформиране, осигурявайки по този начин стойността на твърдост на лезията спрямо околните тъкани.. Доброкачествените образувания обикновенно са хипоехогенни нодули, по-често с правилна форма и ясни граници, овални с надлъжна ориентация успоредна на кожата. Като цяло доброкачествените лезии са по-твърди от нормалната тъкан, но по-меки от злокачествените тумори като изключение правят хиалинизиралия фиброаденом и зони с мастна некроза.

 

Същественото предимство на еластографията пред традиционните мамографски и УЗ изследвания е в това, че новият метод не само позволява откриване на неоплазиите, но и помага при установяване на техния характер.Методът е показал висока точност при диференциална диагностика на обемните новообразувания на млечната жлеза. Това намалява броя на биопсиите и позволява точен подбор на пациенти за динамично наблюдение. Безопасността и ниската себестойност на метода позволява мониториране на туморите по време на химиотерапията. Еластографията е техника на изобразяване при която се увеличава специфичността при откриване на злокачествени образувания до 98 ,5 % .Еластографията се използва при разграничаване на доброкачествените от злокачествени лезии на гърдата .По този начин се редуцират ненужните биопсии.Особено подходящ е за жени под 35 години.   Напълно безопасен и прецизен метод подходящ за ранно откриване  патологични лезии на млечната жлеза. Това е иновативен метод за  изследване на млечната жлеза особено подходящ за профилактика на заболяванията на млечната жлеза  например киста, фиброаденом и карцином. Програма  автоматично построява цветна карта  и сравнява еластичността на посочените зони. Меките и твърдите тъкани се изобразяват в различни  цветове.

 

Коментари