Публикация

Конкурс за директори на три болници

Конкурс за директори на три болници

Министерството на здравеопазването обяви конкурс за директори на три лечебни заведения. Нови ръководители ще имат детската болница „Проф. д-р Иван Митев” и инфекциозната болница „Проф. Иван Киров“ в столицата, както и габровската белодробна болница.

Изисквания към кандидатите

  • да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, дентална медицина или икономика и управление, както и квалификация по здравен мениджмънт;
  • да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, лекар по дентална медицина или икономист; 
  • да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

Кандидатите трябва да представят програма за развитието и дейността на лечебното заведение. Предвидено е и събеседване.

Документите се подават в МЗ

Желаещите да ръководят СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ могат да подават документи в деловодството на Министерството на здравеопазването в срок до 23.05.2019 г. всеки работен ден. Конкурсът ще се проведе на 27.05.2019 г. от 10:30 часа в МЗ.

 

Документите за директор на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД се подават също в министерството до 23.05.2019 г. всеки работен ден. Конкурсът е насрочен за 28.05.2019 г. от 10:30 часа в министерство.

 

Кандидатите да управляват СБАЛББ - Габрово могат да подават документи в деловодството на здравното министерство в срок до 27.05.2019 г. всеки работен ден. Самият конкурс ще се проведе на 29.05.2019 г. от 10:30 часа в сградата на ведомството.

Коментари