Публикация

МЗ призна НПО за национално представителна организация

Със заповед на министъра на здравеопазването проф. д-р Анна-Мария Борисова, Националната пациентска организация (НПО) беше призната за национално представителна организация за защита правата на пациентите.


Заповедта беше получена в Министерството на здравеопазването от председателя на НПО д-р Станимир Хасърджиев и от зам.-председателя Евгения Адърска.

НПО отговаря на всички законови изисквания за национална представителност, заложени в Закона за здравното осигуряване и Наредба 27 от 28 ноември 2008 г.

„Националната пациентска организация получи национално представителство за защита правата на пациентите само няколко месеца след учредяването си. Благодарение на общите усилия на всички присъединили се към нас организации и на партньорите и социално отговорните медии, които ни подкрепиха и ни се довериха още от самото ни създаване, националното ни представителство вече е факт. Сега пред нас стоят нови предизвикателства и множество отговорности, които ни мотивират с още по-голям ентусиазъм да работим в името на българския пациент.” - заяви д-р Станимир Хасърджиев.  

„Вярвам, че сега, когато НПО е вече национално представителна, всеки от нас ще стане още по-уверен изразител на обединения пациентски глас. Новият ни статус, освен чест, е и огромен ангажимент и смятам, че ние сме готови за него.” – добави Евгения Адърска.   

От организацията смятат, че критериите за национална представителност трябва значително да се завишат, и подкрепят усилията на Министерството на здравеопазването да постави по-високи и ясни изисквания в новата проектонаредба за национална представителност на организациите за защита правата на пациентите.

Самата Национална пациентска организация практически покрива заложените критерии в новата проектонаредба, а именно - организациите да са работещи, с капацитет и възможности да посрещнат нуждите на пациентите от цялата страна; да са налични работещи областни структури във всички региони, за да се гарантира достъпът на всички пациенти; да има по-широка представителност на пациенти и пациентски организации от различни заболявания, да има солиден опит в защита правата на пациентите и по-голяма прозрачност при финансирането на организациите.


Коментари