Публикация

Сформиран е координационен съвет за контрол на морбили

Сформиран е координационен съвет за контрол на морбили

Със заповед на здравния министър е сформиран Национален координационен съвет за контрол на морбили, който ще го подпомага при осъществяване на дейностите по ограничаване разпространението на заболяването. Също така ще изпълнява дейности, свързани с анализирането и контрола на предприетите мерки.

 

Към 22.04.2019 г.

в Министерството на здравеопазването са съобщени 463 случая на морбили

Териториално са засегнати единадесет области в страната: София-област – 165 заболели, Благоевград – 136 заболели, София-град – 134 заболели, Пазарджик и Перник – по 6 заболели, Бургас – 5 заболели, Велико Търново и Кюстендил – по 4 заболели, Ловеч, Монтана и Пловдив – по 1 заболял. През последната 16-а седмица на 2019 г. най-много случаи са съобщени от София-град -30 случая, София-област – 16 случая и Благоевград – 12 случая.

 

По възрастови групи случаите са разпределени както следва: 0 г. – 81 случая; 1-4 години – 153 случая; 5-9 г. – 110 случая; 10-14 г. – 17 случая; 15-19 г. – 17 случая; 20-24 г. – 15 случая; 25-29 г. – 22 случая; 30-34 г. – 7 случая; 35-39 г. – 20 случая;, над 40 г. – 21 случая.

Заболели са 91 деца под 13-месечна възраст

При тях не е проведена имунизация поради недостигната ваксинална възраст съгласно Имунизационния календар.

 

Регистрирани са случаи на заболял персонал в лечебни заведения за болнична помощ, поради осъществен контакт с болни от морбили при изпълнение на професионалните си задължения.

 

Министерството на здравеопазването още след първите регистрирани случаи на морбили в страната е издало указания до Регионалните здравни инспекции медицинският персонал на лечебните заведения за болнична помощ, обслужващ заболели от морбили, да е с данни за протективен имунитет срещу заболяването.

 

Тези от тях, които са неимунни към вируса на морбили, да се имунизират с трикомпонентна ваксина срещу морбили, паротит и рубеола. Дадени са указания и за стриктно прилагане и спазване на противоепидемичните мерки за недопускане на вътреболнично разпространение на морбили.

За засилване на контрола е разпоредено на общопрактикуващите лекари да извършат преглед на пациентските листи за неимунизирани деца

и за приоритетно обхващане на всички подлежащи през годината и на необхванати деца.

 

Морбили - превенция

 

По отношение на имунизационния статус на деца от най-засегнатите райони на страната е разпоредено провеждането на серопревалентно проучване за наличието на защитен имунитет срещу морбили, паротит и рубеола, като резултатите от него ще покажат дали децата са реално имунизирани.

 

Съгласно Имунизационния календар на Република България на децата се поставят задължителна профилактична имунизация с комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола от тринадесетия месец (след навършване на 13-месечна възраст) и реимунизация срещу морбили, паротит, рубеола на 12-годишна възраст.

Министерството призовава всички родителите да проверят имунизационния статус на децата си за морбили

и при установяване на пропуск или при съмнение за морбили да се обръщат към общопрактикуващия си лекар.

Коментари

След дъжд-качулка!????