Публикация

УМБАЛ „Александровска“ има готовност да поеме изследванията с ПЕТ скенер

УМБАЛ „Александровска“ има готовност да поеме изследванията с ПЕТ скенер

Във връзка с информацията на Министерството на здравеопазването за липса на радиофармацевтици за изследване на онкоболни със съмнение за метастази, както и за възможността пациентите да се изпращат на ПЕТ скенер или ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), УМБАЛ „Александровска” информира, че има готовност да поеме прегледите на пациенти с подобни заболявания.

На тел. 02 9230/561 и 582 може да бъде записан час за провеждане на изследването

За изследване с ЯМР или друго образно изследване записванеto става на тел: 02/9230 895.

 

От края на 2018 г.

в УМБАЛ „Александровска“ функционира последното поколение ПЕТ/КТ (PET/CT) апарат

с възможност за провеждане на всички видове хибридни ПЕТ/КТ изследвания с безкомпромисно качество. Прегледите с ПЕТ скенер са алтернатива на най-широко разпространеното сцинтиграфско изследване, каквото е костната сцинтиграфия за повечето онкологичноболни пациенти, подлежащи на стадиране и рестадиране. 

Изследването с ПЕТ скенер предоставя възможност за получаване на много по-точна диагностика

специално при пациентите с карцином на гърдата и други туморни локализация, тъй като отразява патологичните промени не само в костите, но и в меките тъкани, включително бял дроб, черен дроб, лимфни възли. Методът има доказано по-висока чувствителност за откриване на костните метастази от конвенционалната костна сцинтиграфия. При тези пациенти изследването с ПЕТ скенер позволява оценка на ефекта от терапията с получаване на количествена информация за натрупването на радиофармацевтик в засегнатите зони.

 

Напомняме, че

от началото на май веднъж месечно ще се провежда Ден на отворените врати

по време на който пациентите ще могат да получат отговори на въпроси, свързани с методите за диагностика и възможности за нови методи за терапия в Клиниката по нуклеарна медицина. Точната дата и начален час на консултациите, ще бъдат упоменати на сайта на лечебното заведение: www.alexandrovska.com

Коментари

Поздравления,колеги!При необходимост,ще ползваме вашите услуги с новия Пет-скенер,пожелания за много професионални успехи!Доктор Людмила Костова-Враца-23.04.2019г.