Публикация

Проблеми в гърба възникващи вследствие на „седящите“ професии

ВЪВЕДЕНИЕ

 

           С развитие на научно техническият прогрес професиите, при които човек прекарва в седяща поза  целият ден пред компютъра, стават все повече. С това обаче се увеличават и рисковете от проблеми, които сериозно могат да увредят здравето ни. Изучаването на професионалния  риск и породените от него болести е сравнимо с непрекъснатото отчитане на пулса на времето, в което обществото живее, на неговото непрестанно развитие и на динамичните промени, извършващи се в него.

Например  Пропорцията на хората с дегенерация на дисковете във възраст от 40 до 60 години е между 40 и 60 %. При проучване с магнитен резонанс се получават следните резултати между хората 20-39г., 40-59г. и 60-80г. съответно 34%, 59% и 93%.

 

ПРАВИЛНА ПОЗА ПРИ СЕДЕЖ

            Правилната поза при заемане на седеж е от изключително важно значение за съвременния човек. От една страна седежът предизвиква значителни натоварвания на лумбалните междупрешленни дискове, поради флектирането на поясния дял. От друга страна трудовите и битовите условия на модерния човек най-често изискват продължително заемане на седеж. Доказано е, че седежът предизвиква до 40 % повече увеличаване на вътредисковото налягане спрямо стоежът.

При хора с лумбални патологии седежът изисква съобразяване с тях. Ако има проблем с фасетните стави, приведената поза е по-благоприятна, тъй като разтоварва задната колона и разтваря фасетните стави. Ако проблемът е в междупрешленният диск, по подходящ е седежът със запазена лордотична извивка , който не увеличава притискането и натоварването на предната колона.

            Използването на стол с лумбална поддръжка предизвиква най-малко натоварване на междупрешленните дискове.

Ключовите фактори, даващи възможност за седеж с минимално натоварване на гръбначният стълб са:

Поддържане на физиологичните извивки,  чрез подходящ наклон за увеличаване на инклинацията на таза;

Ходилата да са стъпили плътно на пода;

Наличие на лумбална извивка на облегалката;

Поддържане на торса в изправено положение.

При работа с клавиатура раменете трябва да са релаксирани, лактите да са сгънати и приближени до тялото, предмишниците, китките и ръцете трябва да  са успоредни на земята. Височината на стола трябва да е такава че коленете и тазобедрените стави да са сгънати около 90 градуса, т.е. бедрата да са хоризонтални, а подбедриците вертикално поставени .

            При работа с компютър мониторът трябва да е на нивото на погледа, за да може торсът и главата да са изправени. Неподходящо е ниското разположение на монитора, което ще предизвика неправилна позиция на шийния дял, а от там и рефлекторно нарушаване на позата на целия гръбначен стълб . При по високо разположение на монитора ще се предизвика екстензия на шийния дял, което също ще доведе до рефлекторно натоварване и напрежение на цялата гръбна мускулатура.

Благодарение на технологичните иновации, обема на статична работа се е увеличил значително (офис работа). Hales и Bernard (1996) заключиха в тяхното мнение, че продължителният седеж е потенциален рисков фактор за развитието на проблеми в гръбначния стълб. По време на седеж, продължителната компресионна сила може да увеличи риска от дискови проблеми (Videman и др., 1990), или непрекъснатата активност на преобладаващите червени мускулни влакна на гръбните мускули може да допринесе за развитието на умора (Hagg и др.,1991). Статичните работни пози включват позиции, при които се извършва много малко движение, заедно със схванати или неактивни пози, които предизвикват статично натоварване на мускулите (Bernard и др. 1997). Tова включва продължително стоене или седене и заседнал начин на работа. В много случаи излагането се определя субективно и / или в комбинация с други, свързани с работата рискови фактори.

 

            Факт е, че много изследвания съобщават за повишен риск от проблеми в тази област, когато работата трябва да се извършва от седеж, в сравнение с работа, където има чести изменения в позата. Увеличава се разработването на нови модели за насърчаване на тъй наречения „Динамичен седеж“, при който чрез определени условно-двигателни рефлекси се осигуряват статичното и динамичното положение на тялото. Като се позволява движение на облегалата и/или на самия стол, се създава динамичен модел на седеж, който има положителен ефект във вид на превенция.

            В изследването си от 1999г. Harrison достига до извода, че при седеж тазът се ротира назад и причинява намаление на лумбалната лордоза. Ъгълът между трупа и бедрото се променя, както и коленният ъгъл, и всичко това води до увеличено усилие на мускулите и повишава вътредисковото налягане. Седежът причинява също и увеличено натоварване върху междупрешленните дискове. За да е  минимално натоварване на мускулите и междупрешленните дискове и да не се увеличава вътредисковото налягане, стол за работа трябва да е с наклон на облегалката от 110 до 130 градуса, и с осигурена стабилност на поясната област. За да се намали напрежението на мускулите при издаване главата напред за предпочитане е наклон от 110 градуса, като за допълнителния комфорт са подходящи и подлакътници, които могат също да отнемат част от напрежението.

            Лумбалната област е подложена на голямо натоварване по време на ежедневните дейности. Главната функция на междупрешленните дискове, разположени между два прешлена, е да устоява на това натоварване. Следователно трите анатомични структури които съставят диска са много важни. Nucleus pulposusе вискозен гел, който трансформира натоварването в хидростатичен натиск, което е пренасочено като опън в анлус фибросус, съставено от концентрични пластинки. Хрущялните пластинки, слоят между анлуса и тялото на прешлена, са важни за дифузията на хранителни вещества за междупрешленния диск.

            Разрушаването на лумбалните дискове намалява стабилността на гръбначния стълб в тази област. Високото биомеханично натоварване води до нестабилност в поясната област, повишено износване на лигаментите на капсулните и мускулните структури и фасети. Процеса на дегенерация е бавен и има кумулативен ефект на много фактори в дълъг период от време.

 Проучването на ролята на механичните фактори, които водят до дегенеративни промени, е много важно за да се изработят превантивни мерки. Процеса на дегенерация може да бъде описан като събирателен от нормални (свързани с възрастта) промени и такива причинени от средата на работа. Това може да е причинено от много ситуации като вдигане, усукване, навеждане на трупа по време на тежка физическа работа, или пози с продължително статично натоварване, или вибрации от дейности като управление на машини. Широко прието е, че значителни натоварвания на прешлените от 3400 нютона представляват нивото с

лед което започват да се появяват микро фрактури.

 

ИЗВОД

            Най – честите усложнения, които могат да настъпят са свързани с промени в опорно- двигателния апарат (усложнения на междупрешленните дискове), болести на дихателната система, на сърдечно-съдовата система,като при седящите професии  54 % е повишен рискът от инфаркт на миокарда. Характерни са  заболявания нервната система- (главоболие, шийно- мишничен и поястно- кръстцов), проблеми със зрението, синдром на хроничната умора,метаболитни заболявания (затлъстяване и диабет). Поради застой на кръвта в малкия таз при мъжете съществува риск от простатит, също така и от  хемороиди. Повишен е рискът от  тромбоза на долните крайници в напреднала възраст, също така има опасност от   хипотрофия на скелетните мускули (слабият мускулен корсет в лумбалния дял е едно от условията за поява на дискова херния в тази област) и в следствие на това  ограничаване във функционалните възможности на човек. [СЗО].

 

ЛИТЕРАТУРА

[1]„Кинезиология и патокинезиология на опорно-двигателния  апарат”-Николай Попов -2009г.

[2]Bernard BP, Fine LJ. Musculoskeletal disorders and

workplace factors. U.S. Department of Health and

Human Services. Cincinnati, National Institute for

Occupational Safety and Health. 1997.

http://www.cdc.gov/niosh/ergosci1.html

[3]Hales TR, Bernard BP. Epidemiology of work-related

musculoskeletal disorders. Orthopedic Clinics of North

America 1996; 27: 679-709.

[4]Hägg GM, Suurkula J. Zerocrossing rate of

electromyograms during occupational work and

endurance tests as predictions for work related myalgia

in the shoulder/neck region. European Journal Applied

Physiology 1991;

[5]Videman T, Nurminen M, Troup JDG. Lumbar spinal

pathology in cadaveric material in relation to history of

back pain: Occupation and physical loading. Spine

1990;

 [6] Kynesiology- Application to pathological motion-second edition-Gary L. Soderberg, PhD, PT, FAPTA-1996

[7]http://voices.yahoo.com/6-most-common-causes-back-pain-4997850.html

[8]http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599979_eng.df

 

За контакти:

Христо Христов магистър Кинезитерапия, е-mail: H.hristov29@abv.bg

Коментари