Публикация

УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна има готовност да поеме прегледите с ПЕТ скенер и ЯМР

УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна има готовност да поеме прегледите с ПЕТ скенер и ЯМР

Във връзка с информацията на Министерството на здравеопазването за липса на радиофармацевтици за изследвания на пациенти с онкологични заболявания и съмнение за костни метастази, УМБАЛ „Св. Марина” - Варна информира, че има готовност да поеме прегледите чрез провеждане на ПЕТ скенер или ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) срещу направление или заплащане.

През 2009 г. в Клиниката по нуклеарна медицина в УМБАЛ „Св. Марина“ бе изследван първият пациент в България с РЕТ скенер

За тези десет години екипът от лекари, физици и медицински сестри придобива ценен клиничен опит, а изследването е направено на повече от 20 000 пациенти от цялата страна.

Прегледите с ПЕТ скенер са алтернатива на най-широко разпространеното сцинтиграфско изследване

каквото е костната сцинтиграфия за повечето онкологичноболни пациенти, подлежащи на стадиране и рестадиране.

 

Като единствена болница, която разполага с РЕТ/СТ в Източна България,

УМБАЛ „Св. Марина“ може да поеме пациенти от Варна, Бургас, Добрич, Силистра, Шумен, Търговище, Разград, Русе, Велико Търново

На тел. 052/978 575 може да бъде записан час за провеждане на РЕТ/СТ. За изследване с ЯМР или друго образно изследване, записването е на тел. 052/978 574.

Необходимите документи, с които пациентът трябва да разполага, за да си запише час

са: с направление за РЕТ/СТ-направление 8А, за МРТ – направление за образно изследване с код 1002.

Коментари