Публикация

Света Марина с възможности да поеме изследванията на онкоболни пациенти на ПЕТ скенер

Света Марина с възможности да поеме изследванията на онкоболни пациенти на ПЕТ скенер

На сайта на Министерството на здравеопазването на 22.04.2019 г.  бе публикувана информация  за липса на радиофармацевтици за изследване на онкоболни пациенти със съмнение за метастази, както и за възможността пациентите да се изпращат на ПЕТ скенер или ядрено-магнитен резонанс (ЯМР).

Във връзка с горепосочената информация, Медицински център „Света Марина – Диагностика и терапия“ - Плевен има възможност да поеме изследванията на пациенти с подобни заболявания. Лабораторията по нуклеарна медицина към УМБАЛ „Света Марина – Плевен“ разполага с хибриден апарат – позитронно-емисионен томограф с компютърен томограф (ПET/КТ) –  “Biograph 16  (HiRez Есо)” Siemens. Апаратът е оборудван с чувствителен кристален детектор за ПЕТ, както и с бърз многосрезов детектор за КТ. Технологията  позволява да се постигне високо качество и прецизност на диагностичния процес,  да се намали времето за изследване и лъчевото натоварване.

За провеждане на изследването, пациентите могат да запишат час

на телефон: 0882 63 29 63.

Коментари