Публикация

БЛС: Спешно да отпаднат лимитите в Педиатрията

БЛС: Спешно да отпаднат лимитите в Педиатрията

Позиция на УС на БЛС относно протестите в страната

 

През последните месеци сме свидетели на поредица от протести – тези на професионалистите по здравни грижи от страната, а от началото на месец април - на педиатрите от Специализираната болница по детски болести „Проф. д-р Иван Митев“.
Българският лекарски съюз е категоричен, че

не това е начинът да се реши задълбочаващият се с години проблем за остойностяване на труда на здравните специалисти

Единственият начин за публично финансиране на здравеопазването в България е през НЗОК, а финансирането на отдалечените региони е отговорност на Министерството на здравеопазването чрез програмата за лечебните заведения, работещи в неблагоприятни условия.

БЛС се солидализира с изказаните от нашите колеги педиатри от СБДБ „Проф. д-р Иван Митев“ проблеми

Те има възможност и трябва да бъдат решени чрез повишаване на цените на клиничните пътеки в болничната помощ и чрез повишаване на цените на медицинските дейности и капитацията в извънболничната.

БЛС настоява да бъдат предприети следните действия

  1. В спешен порядък да отпаднат лимитите за броя легла по клиники в Педиатрията. Ограничението да е общо за броя легла за педиатричните болници и отделения.
  2. БЛС настоява за увеличаване на цените на медицинските дейности (особено за педиатричните пътеки) още в рамките на сега действащия Анекс към НРД 2018, като за тази цел се използва резерва на НЗОК.
  3. Изплащане на т. нар. „надлимитна дейност“ на болниците на стойност 153 млн. лв. с икономии, реализирани от бюджета за болничната помощ за 2019 г.
  4. Съсловната организация настоява да бъде въведена потребителска такса за преглед на дете, която да бъде поета от държавата.
  5. БЛС настоява за достойно заплащане на всички, работещи в здравния сектор, което да се реализира чрез реално остойностяване на труда на медицинските специалисти.

Съсловната организация е на мнение, че само по този начин ще се гарантира спокойствието на пациента и предвидимост в системата.

УС на БЛС

Коментари