Публикация

Повече пари за детски болести от 1 юни

Повече пари за детски болести от 1 юни

Промяна във финансирането на клинични пътеки в педиатрията беше договорена само седмица след острата позиция на УС на БЛС . Това се случи на среща, проведена при премиера Бойко Борисов, на която присъстваха председателят на БЛС д-р Иван Маджаров, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев, директори на болници и представители на сдруженията на Общинските, Областните и Университетските болници.

На днешната среща се стигна до споразумение по най-бързия начин да се премине към преговори още тази година за повишава цените на клиничните пътеки, които са най-лошо финансирани, като става дума за тези, които финансират лечение на деца, бременни, т.е съсредоточаваме се върху майчино и детско здравеопазване,

заяви д-р Иван Маджаров и допълни, че по този начин ясно се заявява, че осигурените средства от МЗ ще се използват за финансиране на лечебни заведения в труднодостъпни райони, белодробни и психиатрични болници и спешна помощ, което е държавна политика.

Ние заявяваме, че трябва да се върви и по законовия път през НЗОК за повишаване на  цените на клиничните пътеки. БЛС настоява ако има икономия на средства в болнична помощ през настоящата година, те да бъдат използвани за да се изплати пропорционално и надлимитна дейност за предишни години, защото проблемите на които сме свидетели се дължат на неразплатената надлимитна дейност и замразените с години цени на КП,

подчерта председателят на БЛС . Той изрази надежда мерките, които са обсъдени на срещата да се превърнат в устойчива и реална практика.

БЛС напомня, че

на свое заседание на 24-ти април УС на съсловната организация настоя да бъдат предприети следните действия:

1. В спешен порядък да отпаднат лимитите за броя легла по клиники в Педиатрията. Ограничението да е общо за броя легла за педиатричните болници и отделения.

2. БЛС настоява за увеличаване на цените на медицинските дейности (особено за педиатричните пътеки) още в рамките на сега действащия Анекс към НРД 2018, като за тази цел се използва резерва на НЗОК.

3. Изплащане на т. нар. „надлимитна дейност“ на болниците на стойност

153 млн. лв. с икономии реализирани от бюджета за болничната помощ за 2019.

4. Съсловната организация настоява да бъде въведена потребителска такса за преглед на дете, която да бъде поета от държавата.

5. БЛС настоява за достойно заплащане на всички, работещи в здравния сектор, което да се реализира чрез реално остойностяване на труда на медицинските специалисти.

Съсловната организация е на мнение, че само по този начин ще се гарантира спокойствието на пациента и предвидимост в системата.

клинични пътеки

 

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев обяви, че ще се използват законовите механизми  за финансиране лечебните заведения по Наредба №3 и НЗОК, чрез цените на клиничните пътеки, които с десетилетия не са променяни и не оценяват достатъчно добре трудът на медицинския персонал. Министър Ананиев посочи, че за болниците, които ще бъдат финансирани от НЗОК, ресурсът от 50 млн. лв ще определи увеличението на клиничните пътеки.

Три са механизмите, по които ще бъдат подпомогнати лечебните заведения

и ще бъде постигната по-справедлива оценка на труда на медицинските специалисти. Първият е Наредба № 3, която финансира лечебните заведения за дейности извън задължителното здравно осигуряване. По тази линия ще бъдат подпомогнати лечебни заведения в труднодостъпни и високопланински райони в страната, белодробните болници, психиатричните болници и спешната помощ.

Вторият механизъм ще бъде чрез финансиране по линия на НЗОК, свързан с промяна на клинични пътеки, цените на някои от които не са изменяни от години. Предвиденият за това ресурс е в размер на 50 млн. лв. от НЗОК. Министър Кирил Ананиев коментира, че това е наложително, тъй като трудът на медицинския персонал, изпълняващ тези клинични пътеки, не е оценен справедливо. Затова съвместно с БЛС започва работа по преценка на клиничните пътеки, които да бъдат увеличени, като акцент ще бъде поставен върху разходите за персонал.

Третият механизъм ще е подготвената от Министерството на здравеопазването Методика за формиране на разходите за персонал и определяне на индивидуалните работни заплати. Министър Ананиев посочи, че документът е съгласуван с БЛС и с асоциациите на лечебните заведения и изрази надежда работата по методиката да приключи и по-рано от обещаната дата 15 май. Целта на методиката е справедливо, обективно, прозрачно и недискриминационно разпределение на разходите за персонал.

Министър Ананиев заяви, че самото разпределение на средствата ще се извършва на база вътрешни правила във всяко лечебно заведение при спазване на указанията в методиката.

Целта е да се остойности по достойнство трудът на хората навсякъде,

допълни здравният министър. От 1 юни ще бъдат променени съответните клинични пътеки и ще бъде получено финансирането по Наредба № 3. Министър Ананиев очаква увеличенията на заплатите на медицинските специалисти да бъдат получени с юнските и юлските възнаграждения.

Коментари