Публикация

Монографии за вещества и препарати за хуманната медицина, включени в 9-ото издание на Европейската фармакопея

Монографии за вещества и препарати за хуманната медицина, включени в 9-ото издание на Европейската фармакопея

На интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата e публикуван списък с наименованията на монографии за вещества и препарати за хуманната медицина, включени в деветото издание на Европейската фармакопея и допълненията към него.

В списъка са посочени номерата и версиите на монографиите от допълнение 9.8, което влиза в сила от 1 юли 2019 г.

Със Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-112/21.04.2016 г. и нейните изменения се определят действащата фармакопея и датите за влизане в сила на текстовете на деветото издание (График за публикуване и влизане в сила на 9-тоиздание на Европейската фармакопея).

 

Подробности - в прикачените файлове, както и тук!

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари