Публикация

Дни на отворени врати в Клиниките по акушерство и гинекология и неонатология на УМБАЛ-Плевен

Дни на отворени врати в Клиниките по акушерство и гинекология и неонатология на УМБАЛ-Плевен

По повод 5 май – Международен ден на акушерката и 12 май – Международен ден на сестринството, в Клиника по акушерство и гинекология, и в Клиника по неонатология на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ЕАД – Плевен,  ще се проведат Дни на отворени врати.

Те ще се проведат на 8 и 9 май от 12 до 13 часа. В рамките на двата дниа в двете Клиники ще бъдат организирани срещи и обяснителни лекции за бременни, медицински специалисти, ученици и студенти на тема „Открито за здравеопазването“.  Двете Клиники са част от Акушеро-гинекологичен комплекс, който се намира във Втора лечебна  база на болничното заведение. Мероприятията  са част от тържественото отбелязване на двата празника, чиято кулминация ще бъде Десети научно-практически форум за специалисти по здравни грижи, който ще се проведе на 10 май в болницата под мотото “Модерно мислене – надеждно здравеопазване“.

Координатори: ст.ак. Наташка Андреева, Женя Божинова и Силвия Янкова

За информация – тел. 064/886 744, 676 и 740

 

Коментари