Публикация

Болница "Тракия" с отличен резултат в проучване на СЗО за спазване на хигиената на ръцете

Болница "Тракия" с отличен резултат в проучване на СЗО за спазване на хигиената на ръцете

Вече 6-та поредна година на 5 май Болница „Тракия" е част от глобалната инициатива на Световната здравна организация за въвеждане на правила за спазване на хигиена на ръцете в болничните заведения. Установено е, че когато тези правила не се спазват, над 70% от възникналите вътреболнични инфекции са в резултат именно от пропуски в дезинфекцията на ръцете.

 

През 2019 г. Болница „Тракия" се включи в задълбочено проучване на СЗО за това доколко в здравните заведения по света се спазват правилата за чистите ръце, отговаряйки на над 100 въпроса. „Болницата постигна отличен резултат, с който се гордеем, защото той ни поставя на световно ниво по отношение на спазване хигиената на ръцете", каза д-р Валентина Цанева, епидемиолог и главен инфекционист на Болница „Тракия". Именно затова в Болница „Тракия" случаите на вътреболнични инфекции са изключителна рядкост и се регистрират при високорискови пациенти, при които се налага извършването на много и различни инвазивни процедури.

 

Статистически България не е сред страните, в които добрите практики по отношение на  чистите ръце са масова практика. В проучването на СЗО страната ни се нарежда в графата на държавите, в които едва между 5 и 26% от всички здравни заведения се налагат тези правила и тези заведения са отговорили на зададения въпросник.


През 2019 г. година кампанията на СЗО преминава под мотото „Чистата грижа за всички е в твоите ръце!".


- Д-р Цанева, защо СЗО отдава толкова голямо значение на хигиената на ръцете, когато определя критериите на ниво на хигиената в болничните заведения?

- Защото хигиената на ръцете е наистина ключов елемент за превенция на вътреболничните заведения не само в нашата страна, но и в световен мащаб. СЗО започна тази глобална кампания по налагане на правила за спазване на хигиена на ръцете през 2005 г. Нуждата от дезинфекция на ръцете на медиците осъзнава още през 19 век австрийският лекар д-р Игнац Земелвайс. Звучи абсурдно, но тогава той губи работата си заради това, че се опитва да накара и останалите медици в болницата във Виена, в която работел, за дезинфекцират ръцете си, когато работят с пациенти. Оттогава до днес страните по света са  извървели в различна степен пътя си по осъзнаването на важността от хигиена на ръцете и въвеждането на строги правила в работата на болничните заведения.


- Къде стои България в проучването на СЗО?

- Трудно ми е да посоча точно къде стои България като цяло, но мога да кажа, че нашата болница е част от мултимодалната стратегия на СЗО вече 6-та поредна година, от самото начало на инициативата. Тя изисква поетапно стъпково напредване в подобряването на хигиената на ръцете. Смея да кажя, че нашата болница е на световно ниво в това отношение.

Тази година отговорихме на всички въпроси в глобалното проучване на СЗО за това дали правилно сме изпълнили стъпките за хигиена на ръцете. Резултатът ни е отличен. Това ни радва, но не ни успокоява, защото високите резултати трябва да се поддържат непрекъснато. Те не са моментен елемент, а процес, който сме длъжни да надграждаме във времето. Системата за хигиена на ръцете е не само изграждане на навици и на поведенчески промени. Тя е и непрекъснат контрол, обобщаване на резултатите и стремеж за подобряването им. В Болница „Тракия" обръщаме внимание не само на медицинските работници, но и на самите пациенти да ползват дезинфекциращи диспенсери, каквито сме разположили на входа във всяко едно отделение в болницата и пред операционния блок.

Защото ръцете са нашия най-често използван инструмент. Ако ръцете ни не са чисти, това е предпоставка цялата среда да бъде замърсена и да се превърне в потенциален източник на вътреболнична инфекция.

Коментари