Публикация

Отличия за ВМА от 24-ия конгрес на Балканския военномедицински комитет

Отличия за ВМА от 24-ия конгрес на Балканския военномедицински комитет

От 30 април до 3 май в Тирана, Албания, се проведе 24-тият конгрес на Балканския военномедицински комитет с основна тема „Новите предизвикателства пред военната медицина“.

Участваха 203 представители на шест балкански страни с общо 137 доклада и 76 постера

Българската делегация, включваща 19 изтъкнати специалисти, представи успешно страната с 24 доклада и 14 постерни презентации, засягащи актуални проблеми във военната медицина и хипербарната оксигенация (полк. доц. Шопов, полк. проф. Въжаров, д-р Йорданова), хирургията (проф. Кьосев, д-р Луканова, д-р Христова, д-р Стефанов, д-р Теодосиев), травматологията (д-р Костов, д-р Харисков), анестезиологията (д-р Е. Груда), гастроентерологията (полк. проф. Въжаров, д-р Конакчиева), инфекциозните болести (полк. доц. Попов), офталмологията (доц. Видинова), спешната и вътрешната медицина (д-р Манойлова), трансфузионната хематология (ст. лейт. д-р Грънчарова), психиатрията (подп. д-р Дилков) физикалната терапия и рехабилитация (полк. доц. Веселинова), информационните технологии във военната медицина (инж. А. Кръстева, инж. Г. Янчев), мултидисциплинарни проблеми.

На деветата ежегодна Среща на шефовете на делегации се обсъдиха проблемите с кадровото обезпечаване с военни медици

Положителният български опит в тази посока беше представен в доклад от доц. В. Васева.

 

Докладът „Негативно налягане при военновременни рани“, изнесен от кап. д-р Стефанов, беше отличен като най-добър

на конгреса. Работата обобщава дългогодишните усилия на екипа от хирурзи под ръководството на ген.-майор проф. Венцислав Мутафчийски, въвел техниката за първи път в България. Високото ниво на доклада и доброто му представяне предизвика интерес и предложения за международна колаборация от страна на Гърция и Румъния.

Като най-добър национален постер беше оценена работата върху проблемите при справяне с природни бедствени ситуации. Работата е съвместен проект на мултидисциплинарен екип от токсиколози и специалисти по медицина на бедствените ситуации, спешна медицина и психиатрия с участието на проф. Канев, полк. доц. д-р Димов, А. Гълъбова, подп. д-р Дилков и д-р Н. Григоров.

 

На церемонията по закриването официалното председателство на Балканския военномедицински комитет беше предадено на президента на Българския борд полк. доц. д-р Димо Димов, с което страната ни пое ангажимента да организира юбилейния 25-ти Конгрес през 2020 г.

 

 

Коментари