Публикация

Вътреболничните инфекции са актуален проблем за съвременното здравеопазване

Вътреболничните инфекции са актуален проблем за съвременното здравеопазване

Д-р Валентина ЦАНЕВА, д.м.
Болничен епидемиолог и консултант по инфекциозни болести

 

Във всяко болнично заведение, безопасността на пациента и на работещия персонал е изключително важна. Безопасността на здравните грижи е приоритет в болница „Тракия“. Всяка година потокът на пациенти се увеличава, увеличават се и рисковите интервенции, коита се извършват в болницата. В болница Тракия“ на ден се извършват между 50-60 хирургични интервенции, инвазивни процедури, което изисква много сериозно организиране на процесите по почистване, дезинфекция и стерилизация, за да се гарантира безопасност на здравната грижа. За да има качество в тези процеси, те трябва да се спазват безусловно. Ние се опитваме да внедрим най-добрите световни практики и тези насоки са в направленията почистване, дезинфекция, стерилизация, хигиената на ръцете, което е ключов момент за превенцията на Вътреболничните инфекции. Много вежен е и микробиологичният скриник. Предоперативната подготовка на пациента, антибиотичната профилактика, обучението на персонала, това са все направления върху които работим ежедневно за да се създаде безопасна среда на работа и положителен психоклимат.


В болница „Тракия“ наличната апаратура е на високо ниво. Разполагаме с апаратура, която ни позволява да автоматизираме много от процесите на дезинфекция. По отношение на стерилизацията имаме възможност за високотемпературна и нискотемпературна стерилизация.
Осигуряват се достатъчно консумативи и материали за да могат специалистите по здравни грижи да работят спокойно. Мерките за контрол са комплексни за постигане на желаните резултати.


В болницата по отношение хигиената на ръцете е изградена една инфраструктура, която отговаря на световните тенденции. Всяка година се провежда обучение на персонала и се акцентира на това, че в това лечебно заведение хигиената трябва да бъде на световно ниво.

Коментари