Публикация

400 специалисти на Национална конференция по гастроентерология

400 специалисти на Национална конференция по гастроентерология

Научното събитие сложи акцент върху преканцерозите на гастро-интестиналния тракт

 

Близо 400 специалисти се събраха на Национална конференция по гастроентерология с международно участие в к.к. Златни пясъци. Събитието беше организирано от Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография на 9-11 май 2019 г. в Мелия Гранд Ермитаж. Присъства целия научен елит на българската гастроентерология начело с новия председател на дружеството проф. Красимир Антонов.

Основна тема на конференцията бяха преканцерозите на гастро-интестиналния тракт, чиято диагноза, лечение и прогностична оценка създават трудности в клиничната практика. Медико-социалното значение на тази група заболявания е голямо, особено въпросите свързани с тяхната профилактика, затова конференцията имаше за цел специалистите да споделят своя опит и изградят общ подход при тези заболявания.

 

Отделни научни сесии бяха посветени на преканцерозите на хранопровод, стомах, тънки черва, дебело черво и ректум, панкреас и хепато-билиарни преканцерози. Гостуващи лектори на събитието бяха prof. Alessandra Mangia и prof. Mirko D’Onofrio от Италия и dr. Jens Hahne от Великобритания.

В рамките на конференцията бяха проведени и две пленарни заседания на младите гастроентеролози, включващи Ендоскопско училище. Д-р Радислав Наков от Клиниката по гастроентерология в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ спечели наградата за най-добър постер.

Коментари