Публикация

Инфекцията с Helicobacter pylori като преканцероза на стомаха

Инфекцията с Helicobacter pylori като преканцероза на стомаха

Презентацията от Национална конференция по гастроентерология с международно участие "Преканцерози на гастро-интестиналния тракт", 09-11 май 2019 г., к.к. Златни пясъци.

 

Презентацията можете да изтеглите от прикачения файл!

Прикачени файлове

Коментари