Публикация

Д-р Красимира Чемишанска е новият председател на ARPharM

Д-р Красимира Чемишанска е новият председател на ARPharM

На редовно отчетно-изборно заседание на Общото събрание на Асоциацията на
научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) бе избран нов състав на Управителния съвет (УС) на сдружението. 

За председател на УС на ARPharM с двегодишен мандат е избрана д-р Красимира Чемишанска, изпълнителен директор на Амджен    д-р Красимира Чемишанска България, а за заместник-председател д-р Светослав Ценов, директор за България, Румъния и Унгария на фармацевтична компания Astellas.

д-р Красимира Чемишанска

 

За председател на УС на ARPharM с двегодишен мандат е избрана д-р Красимира Чемишанска, изпълнителен директор на Амджен 

, а за заместник-председател д-р Светослав Ценов, директор за България, Румъния и Унгария на фармацевтична компания Astellas.

Останалите членове на УС на ARPharM са:

д-р Лиза Бонадона (ГлаксоСмитКлайн), д-р Ана Цакова (Мерк), г-н Констатинос Папаянис (МСД), д-р Мила Елисеева (Пфайзер) и г-н Орелиен Бретон (Сервие).

Новото ръководство на ARPharM ще продължи усилията на организацията в посока
подобряване на достъпа на българските пациенти до качествено, съвременно и ефективно лекарствено лечение и ще си сътрудничи с всички държавни институции и пациентски организации за изготвянето на балансирани политики за подобряване на здравната система у нас.

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България

(ARPharM) е създадена през 1996 г. в гр. София като сдружение с нестопанска цел и вече
повече от двадесет години обединява научноизследователски ориентирани фармацевтични компании от цял свят, работещи на българския пазар. Членове на ARPharM са 24 международни производители на лекарства, чиято основна дейност е да инвестират в развитието на нови лекарствени продукти, които спасяват или удължават човешкия живот, или значително подобряват качеството му. Асоциацията е асоцииран член на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA).

Коментари