Публикация

Започна международното изложение БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИКА 2019

Започна международното изложение БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИКА 2019

Иновативни продукти, модерни технологии, представяне на последните тенденции и екосистема за изграждане на нови бизнес контакти и професионални познания, съчетани с професионална съпътстваща програма. Всички това ще бъде поставено на дневен ред от 15 до 17 май в залите на Интер Експо Център. Защото през всички тези дни в международния изложбен център ще се проведе БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИКА 2019. Международният форум събира заедно специалистите в областите на медицината, денталния сектор, дерматологията и естетичната медицина.

Над 220 изложители ще вземат директно участие в международното събитие

Компании от България, Германия, Португалия, Сингапур, Китай, Тайван, Пакистан, Румъния, Италия, Франция, Гърция, Турция, Словения, Латвия и Унгария ще представят продуктите на 980 бранда от 56 държави. На всички 13 500 посетители ще бъдат показани над 280 иновации. Изложението се организира под патронажа на Министерството на здравеопазването в България и с подкрепата на съсловните организации – Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз, Съюз на зъботехниците в България, Асоциацията на денталните дилъри в България и Български фармацевтичен съюз.

 

На БУЛДЕНТАЛ специалистите ще открият оптимизирани дентални принтери, използващи 3D-технологии, дентални юнити и автоклави. Централно е мястото и на иновативните безжични системи за полиране и диодни лазери с размерите на писалка. Вниманието привличат последно поколение стерилизатори и въздухопречистватели. Професионалистите откриват при участниците на БУЛМЕДИКА 2019 първият ултразвуков диагностичен апарат, в който изцяло е въведен AI technology (изкуствен интелект). Многобройни са високотехнологичните решения в ортопедията, свързани с 3D технологиите. Продуктите са приложими при спаднал свод, диабетно стъпало, криви ходила, ревматоиден артрит, скъсяване на крайници, болест на Morton и при продължитено стоене в изправена позиция. Ехографи от последно поколение ще представят нова интелигентна платформа за обработка на изображенията.

ДЕРМА & ЕСТЕТИКА

През тази година е първото издание на ДЕРМА &ЕСТЕТИКА с фокус – модерните продукти, техники и технологии в дерматологията и естетичната медицина. Професионалистите ще открият криохирургичните новости за премахване на повърхностни образувания – папиломи, кондиломи и др. Представени ще бъдат вибротерапевтични машини, комбинирани апарати за неинвазивно липоскулптуриране. Съпътстващите събития ще се спрат върху криорадиочестотата, третиране на акне и хиперпигментация през летния период в условията на слънце,

Професионалната съпътстваща програма

Богатата съпътстваща програма през тази година утвърждава изложението като ценна професионална платформа за специалистите. Организирани са специализирани семинари и обучeния от областите имплантология, ендодонтия, хирургия, денталната хирургия, артериалната хипертония, образна диагностика, рехабилитация. Националната пациентска организация и Националната асоциация „Диабет, предиабет и метаболитен синдром“ ще проведат скринингови тестове за социалнозначими заболявания. Актуалните ефективни подходи за профилактика, диагностика и лечебни практики при хората в млада и зряла възраст са фокусът на Втората научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст - приоритети на съвременното здравеопазване“, инициирана от „Академия Кардиология“ и Арбилис. Конференцията ще протече в две направления - Училище „Здравословен живот“ в дните от 15 до 17 май и „Ефективни и безопасни подходи в профилактиката, диагностиката и терапията в млада и зряла възраст“ - панели от 17 до 19 май.

БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИКА 2019 ще бъде домакин на форума „Предизвикателства пред пациентите с пулмонална артериална хипертония“,

организиран от Българското общество на пациентите с пулмонална хипертония (БОППХ). Националната пациентска организация ще провежда скринингови тестове за различни заболявания. Демонстрация по оказване на първа помощ ще направи Младежкият авариен екип към Българския червен кръст. Секторът на денталната медицина също ще бъде широко застъпен в съпътстващата програма. Лекторите ще се фокусират върху регенерацията в парадонталната и имплантната хирургия, сърдечно-съдовата профилактика, ендодонтското лечение и други.

„Лекарят, който ме вдъхновява“

Всяка година професиналната платформа за здраве CREDOWEB създава отлична среда за среща на медицинските специалисти. Благородната кауза „Лекарят, който ме вдъхновява“ дава възможност за оценяване на професионализма на лекарите. Живото събитие е кулминацията на едноименната онлайн кампания и на него ще бъдат представени и отличени с грамота най-вдъхновяващите професионалисти в първите 6 специалности на кампанията, избрани с гласовете на българските лекари.

 

Събитието ще бъде обвързано с благотворителна кауза "Лекари подкрепят лекари"

 

Коментари