Публикация

В България стартира важно мултицентрово изследване - AWARE II

В България стартира важно мултицентрово изследване - AWARE II

През месец март в УМБАЛ „Св. Анна“ –София АД, стартира едно от най-мащабните клинични проучвания провеждани в България -  AWARE II. (Мултицентрово изследване на връзката между качеството на мозъчната ресусцитация, съзнание, неврологични, функционални и когнитивни резултати след асистолия). Проучването обхваща над 20 от най-големите университетски центрове в САЩ и Великобритания, като УМБАЛ „Св. Анна“ –София АД е единствената поканена за участие от Централна и  Източна Европа. Главен изследовател е д-р Сам Парния от Stony Brooks University в Ню Йорк. Той е водещ специалист и експерт в тази област с десетки публикации във всички водещи световни научни издания. Има три издадени книги по темата.

 

Близо 10 процента от пациентите преживели сърдечен арест (спиране на сърдечна дейност) съобщават за някаква форма на съзнание, демонстрирано от ясни добре структурирани мисловни процеси, както и твърдения за преживени събития. Някои от тези признаци са съвместими с добилото популярност понятие преживяване на прага на смъртта (near-death experience), за което традиционно се смята, че се случва в отговор на процеси като хипоксия (недостиг на въздух) или като отговор на възприемана заплаха от смъртта. Независимо от причината,

проучването на такива състояния може да има глобални последици

за ефективността на лечението на тежки мозъчни увреждания. Това може да означава и подобрена мозъчна ресусцитация по време на сърдечен арест или да е предиктор за дългосрочните неврологични резултати. Въпреки, че основната цел на кардиопулмоналата ресуцитаци я (сърдечен масаж) е поддържане на адекватна мозъчна перфузия и до сега няма единен стандарт. Изследването трябва да подобри качеството и алгоритъма на водене на реанимационни действия както в болничната, така и е извънболничната помощ. Ще допринесе за по-доброто разбиране на и лечение на критичните състояния, и не на последно място ще  отвори вратичка за да даде отговор на стари въпрос – какво се случва с нас след смъртта?

 

Приложено към публикацията можете да видите списък с участниците в изследването и данни кой от тях имат най-добри показатели.

Въпреки, че УМБАЛ „Св. Анна“ – София АД не може да се мери с огромните бюджети на големите американски и английски болници, се оказва, че по отношение на ефективността на своите действия, нашите лекари даже надминават своите колеги от чужбина.

Вижте и видеозаписи с медийните изяви на д-р Сам Парния:

 

 

Коментари