Публикация

Парламентът прие окончателно промените в Закона за здравното осигуряване

Депутатите приеха на второ четене промените в Закона за здравното осигуряване.


Така директорът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) вече ще бъде управител, а дейността му ще се подпомага от един подуправител, вместо от досегашните трима заместник-директори.

Мотивите за тази промяна са намаляването на разходите за административната дейност на Националната здравноосигурителна каса в условията на икономическата кризата.

Правомощията на управителя на НЗОК ще се изпълняват от заварения до влизането в сила на този закон директор на касата (д-р Нели Нешева) до приключване на мандата му. Трудовите договори на заместник-директорите пък ще бъдат прекратени с предизвестие.

Коментари