Публикация

Измерване което спасява животи!

Измерване което спасява животи!

Май Месец за Измерване
е глобална инициатива, ръководена от Международната асоциация по хипертония (ISH) и одобрена от Световната лига по хипертония (WHL). Тя израсна от Световния ден на хипертонията (17-ти Май), който беше стартиран от WHL през 2005 г., за да се повиши информираността по въпросите, свързани с повишеното кръвно налягане. Защо? Защото повишеното кръвно налягане е причина номер едно за предотвратима смърт в света.

Виж датите за всички точки за измерване

https://www.diniotc.com/mmm/#tochki

Will Poulter & Neal Poulter President of IHS

Най-мащабната кампания за скрийнинг

„Май Месец за Измерване“ с времето се разширява и днес вече е най-мащабната и глобална синхронизирана кампания за скрининг. Още през първата година участие взимат над 100 държави, макар с ограничени ресурси и разчитайки на добрата воля на много от доброволците на „МММ“. Над 1,2 милиона души са измерили своето кръвно през 2017 г., а през 2018 г. достигнахме до още 1,5 милиона души, което направи „Май Месец за Измерване“ най-голямата обществена програма за скрининг на кръвно налягане в света.

Глобалният обхват на МММ обхващаше много различни култури – включително Филипините, Китай, Индия, Южна Америка, Африка и части от Европа, включително Обединеното кралство – със самите измервания, проведени на много места: включително болници, читалища, училища, супермаркети и фабрики.

Резултатите от „MMM17“, в нашата първа година, бяха публикувани в навечерието на Световния ден на хипертонията 2018 в статия в The Lancet Global Health. Документът съобщава за анализи на данни от над 1,2 милиона души във връзка с много фактори, включително пол, възраст, начин на живот и местоположение, но все още има още много въпроси за отговор.

В момента се анализират резултатите от „МММ18“ и се надяваме, че те ще помогнат за генерирането на повече информация и за повишаване на осведомеността.

 

Професор Нийл Полтер, бивш президент на ISH (2012 – 2016) и създател на кампанията „Май Месец за Измерване“, споделя:

„Общото желание за повишаване на осведомеността по въпросите, свързани с хипертонията, е това, което направи тази кампания възможна. Често можем да намалим нивото на кръвното си налягане с известни промени в начина на живот и съществуващи лекарства, но ако хората не знаят, че имат хипертония, те не могат да бъдат лекувани. Така че, основна цел на „МММ“ е не само да се повиши обществената осведоменост, но и да се съберат научни доказателства, необходими за оказване на влияние върху световната здравна политика, за да бъде направен контрола на нивото на кръвното налягане по-достъпен за хората по целия свят.”

„Повишеното кръвно налягане е най-големият рисков фактор, допринасящ за глобалната смърт и световното бреме на заболяванията, а „Май Месец за измерване“ вече е започнал да поставя здрави основи за значително повишаване на общественото разбиране на този така сериозен проблем“, заяви професор Полтър.

Повече от 10 милиона души умират всяка година поради състояния, свързани с високо кръвно налягане

Повече от 10 милиона души умират всяка година поради състояния, свързани с високо кръвно налягане – като сърдечни пристъпи, инсулти и бъбречна недостатъчност – но ако не се открие хипертонията, не можем да я лекуваме, за да предотвратим тези състояния. Според изследването на PURE * само 46,5% от хората, които имат хипертония, всъщност знаят, че я имат, въпреки че откриването е много просто. Това струва много малко и отнема само няколко минути, за да се измери кръвното налягане на някой, който, може лесно да се лекува. Така че, ако хората нямат достъп до скрининг и знания, които да им дадат информация за нивото на тяхното кръвно налягане, тогава въздействието на ефективните лечения за контролиране на хипертонията е ограничено и това е мястото, където „Май Месец за изМерване“ идва.

„Искаме Май Месец за Измерване да помогне за превръщането на 46% в информираност до 96%. Когато достигнем това ниво, можем да спрем.

 

Благодарение на нашите щедри поддръжници и невероятни доброволци, през май 2017 г. и 2018 г. бяха създадени обекти за наблюдение в широк спектър от места по света – от палатки до кметства, от отдалечени села до сърцето на някои от най-големите ни градове. Тяхната цел беше да проверят възможно най-много хора по света, които не са измервали нивото на кръвното си налягане през предходната година.

И те постигнаха това и много повече – в някои случаи доброволците ни преглеждаха хора на шестдесет или повече години, които никога не са измервали кръвното си налягане. На всички, за които е установено, че страдат от хипертония, са дадени същите ясни насоки, където и да са по света.

Това беше забележително постижение и ние сме решени да развием на тази превъзходна основа кампанията за МММ19.“

https://www.diniotc.com/mmm/

#MayMeasurementMonth #checkyourpressure #OmronBulgaria #MMM #Омрон

https://www.facebook.com/MayMeasurementMonthBulgaria/

https://www.facebook.com/OmronBulgariaDistributor/

https://www.facebook.com/diniotc/

Коментари