Публикация

HIPEC при овариален карцином и перитонеална карциноматоза

HIPEC при овариален карцином и перитонеална карциноматоза

Иновативен метод в онкологичната хирургия дава шанс пациенти с ракови заболявания да увеличат преживяемостта си с поне 5-6 години. Прогнозите за болните преди това са били, че им остават не повече от 3 до 6 месеца живот.
Методът, наречен Хипертермична интраперитонеална химиотерапия (HIPEC), се прилага успешно в болницА "Медлайн" в Пловдив вече трета година, оперирали сме 29 . Резултатите бяха представени на научна среща "HIPEC при овариален карцином и перитонеална карциноматоза", организирана от МБАЛ "Медлайн" в хотел "Рамада Пловдив Тримонциум". Специален гост беше колегата ни от Гърция - проф. Йоанис Спилиотис, утвърден европейски споциалист по онкологични перитонеални заболяваниякойто практикува във водещи лечебни заведения в Атина - Doctor's Hospital и Iatriko Centro. 

 

 

 

Прикачени файлове

Коментари

Поздравления за добрата работа. Имате ли опит в снижаването на перитониалният канцер индекс преди започването на HIPEC процедурата - неоадювантна терапия и/или лапарацентеза с нормотермична интраперитонеална терапия за 24 часа ?

Уважаеми д-р Ковачев, ние определяме PCI при лапаротомията, ако той е над 22 ние не провеждаме HIPEC, а ако има метастази по кухи коремни органи той е абсолютно противопоказан. Ако има хистологино доказан овариален

Д-р Крумов, имах предвид дали правите лапароскопия тип стадиране преди HIPEC процедура за оценка. И ако бъде установен лапароскопски висок индекс както Вие цитирате - например над 22 предприемате ли нормотермична циркулация с химиотерапевтик (като при протокола на Андерсон или като при EPIC протокола на Шугърбейкър) за опит за снижаване на индекса ? Извинявайте ако въпросът е объркващ, просто правя анализ на нашите резултати и сравнявам данните и от други места правещи HIPEC процедури.