Публикация

Служител на плевенската РЗОК с 301 дни платен отпуск

301 дни платен годишен отпуск е натрупал служител на плевенската здравна каса, информира директорът й Мартин Митев.


Служителят е в отпуск до октомври 2011г. Човекът не е почивал от 10 години или от създаването на касата, а причината за това е, че ако бъде освободен от работа ще му се платят дните, като работни.  

В касата има още служители, които са натрупали по 100 дни отпуск, но те  започват да я чистят.  Точно поради тези причини в касата ще се намали състава, но екипът ще си върши работата, категоричен е Митев.

Той уточни, че от началото на годината от РЗОК са осъществени 161 финансови проверки на лечебни заведения и аптеки.

За този период на 2009 г. проверките са били 45, като тази година се бележи ръст от  258% в извършената контролна дейност.

123 медицински проверки на лечебни заведения са извършени за първите шест месеца на годината, при 81 за 2009 г.  

20 проверки са извършени и по сигнали и жалби, а за полугодието на 2009 г. те се били 12.  

Тази година за шестмесечието са правени и 64 съвместни проверки с други институции, от които 29 финансови и 35 медицински.  

След проверките на касата средствата за здравноосигурителни плащания, които са отпаднали за половин година са 346 796,27 лв.

Според Митев е, подобрена събираемостта на наложените санкции. Стойността на събраните и преведени санкции за първото полугодие е 71 171,94 лв., като за същия период на 2009г. е сумата е била 44 491,27 лв., а ръстът в размера е приблизително 60% спрямо миналата година.

След проверките са съставени 176 акта, или всяка втора от проверките е завършвала със санкция. Сумата по издадените и връчени наказателни постановления към края на юни е 117 890 лв.  

За същия период на 2009г. наложените санкции са били в размер на 55 305 лв.

Контролните екипи са констатирали и неправомерно получени суми в размер на 54 495 лв., за което са издали 23 протокола за неправомерно вземане на суми.  За сравнение през първо шестмесечие на 2009г. размерът на неправомерно взетите суми е бил 116 936,83 лв., което е показателно за добрия контрол, осъществяван тази година.Коментари