Публикация

Акад. Владимир Овчаров е предложен за орден „Св. св. Кирил и Методий“

Акад. Владимир Овчаров е предложен за орден „Св. св. Кирил и Методий“

Акад. Владимир Овчаров e предложен за удостояване с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие за особено значимите му заслуги за развитието на медицинската наука и образование, съобщи правителствената пресслужба.

Акад. Овчаров е професор по анатомия, хистология и цитология

а преподавателската му дейност в български и чуждестранни висши медицински училища продължава 49 години.
Носител е на редица награди, дипломи и грамоти за изследователската си дейност и приноса си за развитието на медицината.

 

Два пъти е избиран за „Лекар на годината“ от Българския лекарски съюз

- през 2003 г. за заслуги в областта на медицината, а през 2007 г. получава голямата

награда за цялостна дейност.

 

Акад. Владимир Овчаров е предложен за удостояване с орден „Св. св. Кирил и Методий“
акад. Владимир Овчаров, снимка: www.Desant.Net

 

Носител е на Златен медал „Алберт Швайцер“ на Световната академия по медицина „Алберт Швайцер“.

 

През 2014 г. е избран за „Лекар на Югоизточна Европа“ от The Southeast European Forum, а през 2018 г. е награден с орден Ave vitae на International Public Health Coordination Committee of Eurasian Medical Association.

В своето професионално развитие акад. Овчаров прави научни изследвания в различни области

- невробиология, невроморфология, развитие и полови различия на централната нервна система, клетъчна биология, клетъчни мембрани, сърдечносъдова система, двигателен апарат.

 

Освен научни достижения, акад. Овчаров има принос и за развитието на академични структури, като по негова инициатива са създадени Факултетът по обществено здраве към Медицински университет - София и департаментът по езиково обучение и студентски спорт.

Акад. Овчаров е заемал високи постове във висши учебни заведения

и редица български и международни научни организации - ръководител на катедра, ректор на Медицински университет - София в периода 1999 - 2008 г., председател на Българската национална академия по медицина, председател на Българското анатомично дружество и други.

Коментари