Публикация

Препоръки на АТА 2015 за радиойодтерапия при диференцирания рак на щитовидната жлеза

Препоръки на АТА 2015 за радиойодтерапия при диференцирания рак на щитовидната жлеза

Епидемиологични изследвания на Американския регистър за наблюдение, епидемиология и резултати /American Surveillance, Epidemiology, and End Results – (SEER) показва, че папиларният карцином на щитовидната жлеза /ПКЩЖ/ представлява 88% от всички диференцирани карциноми на ЩЖ /ДКЩЖ/ и само 9% е фоликулярният карцином на ЩЖ. Това определя фокусът не презентацията основно върху насоките на АТА за поведение към ПКЩЖ. Много големи ретроспективни проучвания в САЩ, Китай, Южна Корея, Бразилия, Англия, и др. регистрират 200% нарастване на ДКЩЖ през последните четири десетилетия. То се дължи основно на по-ниско агресивния ПКЩЖ, без да се увеличава смъртността. Главното обяснение на това явление е свръх-диагностициране, поради навлизане на високо-прецизни образни и диагностични методи – ехография, тънко-иглена аспирационна биопсия и ПЕТ СТ. Те откриват, респективно лекуват малки индолентни ПКЩЖ под 2 см.

 

Последният SEER 9 анализ, обаче показва и нарастване на честотата, заедно със смъртността на дисеминарния ДКЩЖ /с 2.9% годишно/, което интерпретират със засилване интензивността на фактори на средата:

 

  • Затлъстяване;
  • Тютюнопушене;
  • Качество на храната и др.

Индивидуализирано поведение е подходът за диагностика и лечение на ДКЩЖ чрез оценка на риска за рецидив, дисиминация и смъртност.

 

Презентацията,  която можете да видите отдолу, демонстрира стратегията за радиойодлечение като част от мултидисциплинарния терапевтичен подход, базиран на последните препоръки на АТА, съгласувани с тези на ЕТА и други световни стандарти.

Прикачени файлове

Коментари