Публикация

ДУЛАГЛУТИД – НАЙ-НОВИЯТ GLP-1 РЕЦЕПТОРЕН АГОНИСТ

ДУЛАГЛУТИД – НАЙ-НОВИЯТ GLP-1 РЕЦЕПТОРЕН АГОНИСТ

Дулаглутид (Trulicity) е най-новия глюкагон-подобен пептид – 1 (GLP-1) рецепторен агонист, който се появи у нас преди броени дни. Едно от предимствата му е, че се прилага един път седмично.  Уникалната му молекулна структура има по-бавна резорбция и бъбречен клирънс, което води до удължаване на плазмения полуживот до около 5 дни и оттам увеличаване продължителността на действие.

 

Вижте 10-те рандомизирани контролирани проучвания от клиничната програма AWARD, които проф. д-р Здравко Каменов, дмн е представил накратко в обучителния модул на " Дигитален колеж по диабет"

Коментари