Публикация

Младежи учат безплатно за военни лекари

Младежи учат безплатно за военни лекари

Безплатно обучение и сигурна работа за завършилите специалност „Военен лекар” – проект, който стартира през 2017 г. по тристранно споразумение между Военномедицинската академия, съвместно с Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” - Варна и Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” (ВВМУ).

Предстои приемането на третия випуск

като до 31.05.2019 г. продължава приемът на документи за предварителната сесия по английски език и физическа годност за кандидат-курсантите във ВВМУ. Приемът на документи за редовната сесия е до 21.06.2019 г. във Военните окръжия и до 28.06.2019 г. във ВВМУ.

 

Срокът за подаване на документи за изпитите по химия и биология в МУ-Варна е от 10.06. - 26.06.2019 г.

Специалността „Военен лекар“ предлага много изпитания, но и сигурна реализация

Студентите посещават курсовете без такси за обучение и в двата университета, имат и гарантирана реализация след завършване с договор за работа като военен лекар за 10 години.

 

Бъдещите медици под пагон получават статут на курсант с осигурено настаняване, хранене, военно и медицинско облекло, учебници и учебни пособия, стипендии, възможност да присъстват на научни форуми, таксите, за които се поемат изцяло от ВМА. А в края на шестгодишното обучение – си тръгват с 2 дипломи: магистър по медицина от МУ-Варна и бакалавър по специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” от ВВМУ „Никола Й. Вапцаров”.

 

Обучението по специалност „Медицина“ в МУ-Варна отговаря на най-високите национални и международни стандарти, а във Военноморското училище курсантите ще усвоят управление на катер и яхта, водолазни умения, както и оцеляване в разнообразни условия. Студентите ще имат възможност да управляват виртуални кораби на най-модерните симулатори в Европа и да контактуват с курсанти от целия свят.

В последните 3 години от обучението акцент е военномедицинската подготовка

а фокусът е върху:

 

 • организация на медицинското обслужване, превантивна военна медицина;
 • военномедицинско снабдяване;
 • военномедицинско управление;
 • военномедицинска експертиза;
 • военна хирургия;
 • военна токсикология и други.

А след като завършат,

новите военни лекари ще имат възможност да специализират във ВМА

а техни учители ще бъдат доценти и професори на световно ниво.

 

Сред приоритетните за военните лекари специалности са:

 • хирургия;
 • ортопедия и травматология;
 • анестезиология и интензивно лечение;
 • психиатрия;
 • пластична хирургия и изгаряния;
 • вирусология;
 • спешна медицина;
 • инфекциозни заболявания;
 • епидемиология.

Добрата подготовка дава възможност и за повишаване на квалификацията не само в България, но и във всички страни-членки на НАТО.

Коментари