Публикация

Увеличават педиатричните пътеки с до 30%, в пулмологията цените с 10% по-високи

Увеличават педиатричните пътеки с до 30%, в пулмологията цените с 10% по-високи

Исканията на Българския лекарски съюз за повишаване на цените на редица клинични пътеки и най-вече на тези в Педиатрията - изпълнени. Това става ясно от проекта на

Анекса към Националния рамков договор за медицинските дейности

между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г., публикуван на официалната интернет страница на НЗОК.

 

Така с влизането в сила на новия Анекс към НРД 2018 г. всички пътеки, които в сега действащия Анекс към НРД 2018, са общи за деца и възрастни, ще бъдат разделени в отделен Пакет и ще бъдат финансирани изцяло като Пакет "Педиатрия". Или както следва:

 

Цените на клиничните пътеки, изпълнявани в клиники/отделения по педиатрия в структури от трето ниво на компетентност се увеличават с 30%, а тези от първо и второ ниво на компетентност - с 20%:

 

Поради значителните разходи за хирургично лечение на деца, както и необходимостта от по-продължително проследяване на състоянието им

беше договорено увеличение с 50% на цените на следните клинични пътеки: КП 172, КП 174, КП 176, КП 178

 

Увеличението на цените в областта на пулмологията ще бъде с 10%, като там, където има разделение на пътеки за деца и за възрастни, детските пътеки ще бъдат завишени с 20%.

 

Повишаване с 10% ще има и на цените на терапевтични клинични пътеки, изпълнявани в отделения по „Вътрешни болести”, „Кардиология” и „Анестезиология и интензивно лечение” от първо и второ ниво на компетентност.

 

Имайки предвид факта, че за изпълнението на клинични пътеки в областта на „Инфекциозни болести”, са необходими значителни средства, както за диагностициране на съответното заболяване, така и за лечението на пациентите, договореното увеличение при тях е в размер на 20%.

 

В подкрепа на демографската политика

със 100 лв. е увеличена цената на клинична пътека „Раждане” - от 750 на 850 лв.

Увеличение има и при цените на амбулаторни процедури № 35, № 37.
Проектът на Анекс към Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г. е публикуван на официалната интернет страница на НЗОК за 14-дневно обществено обсъждане.

Коментари