Публикация

МЗ ще плаща повече за лечение на спешни състояния и туберкулоза

МЗ ще плаща повече за лечение на спешни състояния и туберкулоза

Министерството на здравеопазването планира да вдигне субсидиите за лечение на спешни състояния, туберкулоза и психични заболявания.

 

Това става ясно от проектонаредба за изменение на Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения.

Проектодокументът е публикуван на сайта на ведомството, като срокът за обществено обсъждане е до 12 юни 2019 г.

Установена е трайна тенденция на увеличение на разходите, в т.ч. разходите за персонал, за лекарствени продукти и медикаменти, както и оперативните разходи. Това от своя страна води до нарастване на стойността на един преминал болен, средния разход на едно легло и средния разход на леглоден. Наблюдава се тенденция на нарастване на използваемостта на легловия фонд. На тази база са определени нивата на увеличение на субсидирането за дейностите, за които установените тенденции са най-силно изразени.

Целта е актуализиране на стойността, която се заплаща на лечебните заведения за преминал и отчетен пациент

поради тенденция за формиране на разлика между субсидията, която се предоставя, и реално извършените разходи от лечебните заведения, се посочва в мотивите към проекта.

Увеличава се стойността за преминал и отчетен спешен пациент, който не е хоспитализиран в същото лечебно заведение

Досега МЗ плащаше 30 лв., а с изменението е предвидено да се дават вече по 44 лв. Планира се допълнителните средства да бъдат разпределени между 43 лечебни заведения за болнична помощ, в т.ч. 8 болници – със 100 на сто държавна собственост и 26 болници с над 50 на сто държавно участие в капитала.

Повече ще се дава за терапията на пациенти с активна или латентна туберкулоза

за амбулаторно проследяване (диспансеризация), за продължаващо лечение и рехабилитация на пациенти с неспецифични белодробни заболявания.
За извършен и отчетен преглед ежемесечно за пациенти с поставена диагноза „латентна туберкулозна инфекция“ ще се плаща вече 20 лв.
За леглоден лечение без мултилекарствена резистентност в клиники/отделения с III-то ниво на компетентност ще се дават 68 лв., за леглоден лечение без мултилекарствена резистентност в клиники/отделения с II-ро ниво на компетентност – 58 лв., а за леглоден лечение с мултилекарствена резистентност в клиники/отделения с III-то ниво на компетентност – 73 лв.

 

Повече пари за лечение на спешни състояния и туберкулоза

 

Средствата за тези дейности се разпределят за 28 лечебни заведения, в т.ч. 10 специализирани болници за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания и пневмофтизиатрични отделения към държавни и общински болници на база леглоден. Това са лечебните заведения, сключили договор с Министерството на здравеопазването за субсидиране за посочените дейности.

Увеличават се и субсидиите за психиатричните клиники

Леглоден в структура с III-то ниво на компетентност вече ще се плаща по 46 лв., във II-ро ниво – 42 лв., а в I-во ниво - 35 лв.


Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари