Публикация

Роля на NBI в диагностиката на конкурентен карцином ин ситу на пикочния мехур

Роля на NBI в диагностиката на конкурентен карцином ин ситу на пикочния мехур

Ж. Сиромахов, К. Нейков, В. Табаков, Б. Цингилев, Н. Кондов, Р. Симеонов, М. Тахчиев – Клиника по Урология, УСБАЛО

 

Въведение: Карциномът ин ситу /КИС/ е плосък, ниско диференциран, неинвазивен уротелен карцином. По време на цистоскопия, лесно може да бъде пропуснат или объркан с инфламаторни промени, ако не се биопсира. Карциномът ин ситу често е мултифокален и освен в пикочния мехур, може да се наблюдава и в горния уринарен тракт, простатните канали и простатната уретра. Narrow-band imaging (NBI) цистоскопията е съвременен метод за диагностика на тумори на пикочния мехур. При NBI контрастът между нормалния епител и хиперваскулираната туморна тъкан се усилва чрез филтриране на двете дължини на вълната от бялата светлина, които се абсорбират от хемоглобина, а именно 415 и 540 nm.

 

Материали и методи: Според много уролози NBI цистоскопията е по – ефективен метод в сравнение със стандартната цистоскопия с бяла светлина, особено при диагностиката на КИС и неговите форми. В клиниката по урология към УСБАЛО извършихме двугодишно ретроспективно проучване, в което сравнихме двата метода. При 168 пациенти извършихме стандартна цистоскопия, а при 144 NBI. При всички пациенти, при които имаше видими лезии се извърши трансуретрална резекция на туморните формации.

 

Резултати: Ретроспективното проучване обхвана общо 265 пациенти. При 127 пациенти с NBI цистоскопия хистологично верифицирахме карцином на пикочния мехур. Пациентите със стандартна цистоскопия и карцином бяха 138. NBI показа по – добра детекционна способност спрямо стандартната цистоскопия /88% спрямо 82%/ и /19,6% спрямо 10,1 %/ при конкурентен карцином ин ситу.  

 

Обсъждане: NBI е добър диагностичен метод при пациенти с карцином на пикочния мехур, който значително подобрява възможностите за ранна диагностика и контрол на заболяването. Необходими за повече многоцентрови рандомизирани проучвания за да може NBI цистоскопията да бъде част от стандартния протокол за диагностика и проследване при пациенти с повърхностен карцином на пикочния мехур.

 

Постерът бе показан по време на Деветата научна конференция "Новости в онкологията", където спечели първо място

 

 

Прикачени файлове

Коментари