Публикация

Стрес и Бърнаут- основни аспекти /Презентация/

Стрес и Бърнаут- основни аспекти /Презентация/

80 % от хората страдат от свързан с работата стрес, а 60 % от отсъствията от работното място са свързани със стрес.

Стресът е причина №1 за психоемоционални разстройства – тревожност, депресии. Сред психосоматичните заболявания са психокардиология, психогастроентерология, психоимунология, психоендокринология, психоимуноендокринология, психодерматология и др.


/Пълният текст ще намерите в прикачения файл/

Прикачени файлове

pdf
Стрес

Коментари