Публикация

Оценка на физикален статус и депресия при пациенти с неврогенна анорексия

Оценка на физикален статус и депресия при пациенти с неврогенна анорексия

Неврогенна анорексия:

  • психогенно нарушение в хранителното поведение с постоянно смущение в хранителните навици и контрола на теглото, което от своя страна води до значителни увреждания на физическото здраве и психосоциалните функции
  • Хранителните разстройства се срещат в страни с висок икономически статус, затова в страните от третия свят анорексията и булимията се срещат изключително рядко
  • Обичайно началото на болестта е в адолесцентния период, въпреки че инцидентно може да се появи и в по-късна възраст (около и след 25 години)
  • Статистиката сочи, че на всяка година от 8 до 12 момичета на 100 000 се разболяват от неврогeнна анорексия или булимия
  • В зависимост от тежестта на малнутриция, АН се разделя на лека, средно тежка и тежка

 

Пълната презентация вижте в прикаченият файл:

Прикачени файлове

pdf
Неврогенна анорексия

Коментари