Публикация

Много от реките съдържат опасно количество антибиотици, твърдят учени

Много от реките съдържат опасно количество антибиотици, твърдят учени

От Темза до Тигър - стотици реки по целия свят съдържат големи количества антибиотици. Този извод направи сериозно проучване, цитирано от National Geographic.Това е една от причините бактериите да придобиват устойчивост към повечето от тях, правейки лечението на много заболявания неефективно.

По данни на ООН

ръстът на бактериите, резистентни към антибиотици, вече е огромен проблем

на световното здравеопазване, който до 2050 г. може да доведе до смъртта на 10 милиони души годишно.

Медицинските препарати попадат в реките и почвите чрез отпадъците на хората и животните, от пречиствателните станции и фармацевтичните предприятия. Според авторите на проучването в определени региони нивото на антибиотици в околната среда е достатъчно високо, за да влияе върху развитието на резистентност.

 

Изследването беше представено на 27 май на конференция в Хелзинки. Оказва се, че някои от най-популярните реки в света, в това число и Темза, са замърсени с антибиотици, които се използват за лечение на сериозни инфекции.

Дунав, втората по големина река в Европа, се оказва и най-замърсената на континента

Образци, взети от Дунав на територията на Австрия, съдържали седем антибиотика,

чието ниво надхвърля четири пъти нормите. Дунав, втората по големина река в Европа, се оказва и най-замърсената на континента. А в Темза, която се смята за една от най-чистите на Стария континент, са открити пет антибиотика.

Учените твърдят, че дори ниското ниво на замърсяване с антибиотици може да предизвика появата на резистентност към тях. Експертите са тествали 711 места в 72 страни и са открили медицински препарати в 65% от тях. В 11 обекта концентрацията на антибиотици е превишавала 300 пъти допустимите нива.

 

Най-лоши са показателите в страните с ниски доходи на населението, като тези в Африка и Азия. Пиковото ниво е в Бангладеш. Неправилната утилизация на отпадъчните води, вливащи се директно в реките, както е в Кения, също води до повишена концентрация на антибиотици.

Учените възнамеряват да изследват въздействието на замърсената с антибиотици околна среда и върху дивата природа.

Коментари