Публикация

Безплатни прегледи за заболявания на кръвта

Безплатни прегледи за заболявания на кръвта

Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания организира безплатни прегледи на 8 и 9 юни (събота и неделя).

 

Консултациите ще се извършват от водещите лекари на болницата от 9:00 до 13:00 часа. Ще бъдат преглеждани хора от цялата страна със съмнения за заболявания на кръвта (включително за наследствени хематологични болести), както и такива с поставена вече диагноза - анемия, левкемия, лимфом, миелом.

Пациентите ще имат възможност да получат и консултация тип „второ мнение“

относно диагнозата, лечението и прогнозата на заболяването. Желателно е да носят медицинска документация и актуални изследвания, ако разполагат с такива.

Необходимо е предварително записване

на час на тел. 02/45 42 104 и 0879 544 767, като обаждания ще се приемат всеки работен ден от 9:00 до 14:00 часа. Крайният срок за записване е 6 юни 2019 г. (включително).

Хематологичните заболявания засягат кръвта, кръвотворните органи и лимфната тъкан

Те обхващат широк спектър от доброкачествени и злокачествени, вродени и придобити нарушения. Съществуват многобройни нарушения на кръвта и навременното им установяване е от значение за ефикасното им лечение.

Анемията е една от най-често срещаните болести на кръвта

и се характеризира със симптоми като умора, безсилие, студени крайници, виене на свят или сърцебиене. България се намира в географска област с висока честота на носителство на гени за редки наследствени анемии.
Синините при лек удар или обилно кървене при малки травми могат да бъдат сигнал за хематологично нарушение в системата за кръвосъсирване.

 

Злокачествените хематологични заболявания - левкемии, лимфоми, миелом, болест на Ходжкин представляват сериозен дял от общата онкологична заболеваемост.

 

Безплатни прегледи за заболявания на кръвта

 

Те са на 5-о място по честота след рака на белия дроб, простатата, рака на гърдата и дебелото черво. През последното десетилетие се наблюдава значителен ръст на пациентите с лимфом - злокачествено заболяване на лимфните възли и лимфната тъкан.

 

В световен мащаб

диагностицирането на злокачествените хематологични заболявания закъснява понякога с повече от година

В същото време обаче, достиженията и иновациите при лечението им бележат сериозен прогрес. При някои от тях преживяемостта дори се изравнява с тази на здравите хора.

 

Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания извършва всички специализирани изследвания за диагностициране и контролиране на заболяванията на кръвта и лимфната тъкан. В лечебното заведение се лекуват и проследяват пациенти както с доброкачествени, наследствени, така и със злокачествени заболявания на кръвта, като се прилагат всички модерни методи за лечение, включително трансплантация на хемопоетични стволови клетки.

Коментари

Точно в тази болница,едва ли!