Публикация

Готова е новата методика за заплати в болниците

Готова е новата методика за заплати в болниците

Проект на Методиката за образуване на разходите за персонал и работните заплати на медицинския и немедицинския персонал в държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ  бе представен от министър Кирил Ананиев. Той разви идеите си в рамките на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в „Здравеопазването“ пред представители на синдикатите и работодателите.

 „Предлагаме лечебните заведения за болнична помощ да определят размера и структурата на разходите за персонал чрез вътрешни правила, които да са съобразени с настоящата Методика и със спецификата, организационната структура и дейността на всяка конкретна болница. Всяка болница ще съгласува вътрешните си правила с представените на ниво лечебно заведение синдикални организации“, посочи здравният министър.

Той уточни, че вътрешните правила ще се утвърждават от директора или управителя на лечебното заведение и ще бъдат синхронизирани със Стандарта за финансова дейност, който прилагат държавните и общински болници.

Регламент за допълнителните възнаграждения на медици

След като са обезпечени приоритетните разходи за персонал и са изпълнени условията на Стандарта за финансова дейност, болниците ще могат да изплащат допълнителни възнаграждения за извършени дейности и постигнати резултати. Допълнителните възнаграждения ще бъдат определяни според индивидуалния принос на работещите за постигнатите резултати от дейността. Предложението на МЗ е средствата за допълнителни възнаграждения да не превишават 50% от общите разходи за персонал. 

Поне 50% от приходите ще са за заплати

Акцент в предложението на МЗ е минимум 50% от приходите от дейности, финансирани от НЗОК и МЗ, както и приходи от потребителски такси, наеми и други услуги, да се разпределят за възнаграждения за работещите в лечебните заведения.

С Методиката се цели да бъдат гарантирани справедливи, обективни и прозрачни процедури при определяне на индивидуалните работни заплати, както и да не бъдат допускани форми на дискриминация или неравностойно третиране на персонала при определяне размера на възнагражденията, поясняват от пресслужбата на МЗ.

Очаква се становище от работодатели и синдикати

Социалните партньори поеха ангажимент до края на настоящата седмица да изпратят становищата си по Методиката, както и да дадат предложение относно определянето на препоръчително съотношение между основните работни заплати за лекар, специалист по здравни грижи и санитар, което съотношение да залегне в окончателните текстове на Методиката.

 

НЗОК обаче се бави с изплащането на надлимитната дейност на болниците, което създава финансови затруднения за редица болници. Затова Надзорният съвет на НЗОК обсъжда как това издължаване да стане разсрочено.

БЛС настоява за изплащане на надлимитната дейност

Д-р Иван Маджаров, БЛС

 

Изплащането на надлимитната дейност на болниците ще бъде сериозна крачка напред, - коментира председателят на БЛС д-р Иван Маджаров. -
Това би дало възможност на мениджърите на болниците да повишат 
заплатите и не само това –  би гарантирало пред кредиторите 
платежоспособността на лечебните заведения“.

Д-р Иван Маджаров добави, че съсловната организация многократно е 
настоявала да се изплати надлимитната дейност на болниците.

„Нещо повече - на  70-ия Извънреден събор на БЛС беше решено да се 
настоява изплащането на 153- те млн. лв. да стане с икономии реализирани  от бюджета за болничната помощ за 2019г., което становище съсловната организация ще продължи да отстоява. В противен случай за заплащането на надлимитната дейност на болниците след спечелени съдебни дела ще са необходими повече от реално дължимите средства“.

Принципната позиция на БЛС е, че разходите за лечение на пациенти, които са направени и отчетени към НЗОК, трябва да бъдат изплащани своевременно.

 

По текста работи Илияна Ангелова

Коментари

Анонимен
7 юни 2019 12:50

В дискусията за болниците като търговски дружества колегите много ясно са казали: демонополизиране на НЗОК, частните болници не трябва да ползват обществения фонд, а др.частни осигурителни фондов. Средствата за лечебно-диагностични дейности на държавни и общински болници да се финансират от НЗОК , а т.нар. режййни/ ток, вода, поддръжка и др./ от държавата и общините. Има ли воля за това? Доста лобистки интереси ще бъдат засегнати.....